Nu är Ullbagge-kampanjen igång!

Report this content

Det prestigefyllda Ullbaggepriset lyfter fram framgångsrika landsbygdssatsningar runtom i landet. Priset delas ut i fem kategorier och varje kategori har varsin kampanjvecka då vi marknadsför de olika projekten. Denna vecka (vecka 43) gäller kategorin Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling.

De tre nominerade i kategorin Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling är:

Projektet Steget före har på drygt två år hjälpt runt 250 nyanlända till jobb, praktik eller utbildning i leaderområdet Dalsland, Årjäng och Munkedal. Med hjälp av nätverksgrupper och utbyte av metoder och erfarenheter mellan de åtta kommunerna i området har projektet effektivt förbättrat integrationen. Läs mer om Steget före

Klubb Sonya började som ett idrottsinriktat integrationsprojekt för kvinnor – som fick stöpas om i grunden. Med större fokus på kvinnornas egna utmaningar och kunnande nådde man framgång. Och till våren finns planer på att starta en egen lunchservering i Osby. Läs mer om Klubb Sonya

Under flyktingkrisen 2015 väcktes i Haparanda idén om föreställningen Jag är en sång mellan dina läppar. Flyktingar från olika delar av världen engagerades och fick berätta sina historier. Processen dokumenterades på flera olika sätt, bland annat i en kortare dokumentärfilm och en utställning. Läs mer om Jag är en sång mellan dina läppar

Priset i alla kategorier delas ut på Ullbaggegalan den 13 november. Mer information om de nominerade finns på vår webb.

För mer information, kontakta:

Steget före                                                 Klubb Sonya                       Jag är en sång

Kerstin Carlsson                                         Johanna Bergman                 Pia Suonvieri

070-8842188                                               076-0207757                         073-0347753

kerstin.carlsson@framtidsbygder.se              johanna.ifkosby@gmail.com  piasuonvieri@hotmail.com

Om Ullbaggen
Det finns många fantastiska landsbygdsatsningar runtom i Sverige. Genom Ullbaggen vill Landsbygdsnätverket lyfta framgångsrika investeringar eller projekt som har fått stöd genom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller genom Leader. Läs mer på landsbygdsnätverket.se. 

För mer information om Ullbaggen, kontakta

Maria Gustafsson
Verksamhetsledare Landsbygdsnätverket
maria.gustafsson@jordbruksverket.se
036-155104

Om Landsbygdsnätverket:

- Består av ett hundratal myndigheter, föreningar och organisationer som arbetar med att utveckla svenska kust- och landsbygder.

- I nätverket samarbetar aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att få inspiration och lära av varandra.

- Gemensamt för medlemmarna är att de verkar för att nå målen i landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling.

- Nätverket leds av en styrgrupp med representanter från medlemsorganisationerna och myndigheterna.

Media

Media