Slutnominerade till 2013 års Ullbaggepriser

Nu presenterar vi årets slutnominerade till Ullbaggepriserna! I år har vi fått en stor bredd på de olika landsbygdssatsningarna som har chans att kamma hem det åtråvärda priset på Landsbygdsgalan till hösten.
 – Fantastiska projekt och företagare. Det visar vilken otrolig kraft det finns bland landsbygdens ent-reprenörer och eldsjälar, säger Nils Lagerroth, projektledare för Landsbygdsgalan.

Årets Landsbygdsgala kommer att hållas den 26 november på Berns salonger i Stockholm. Det är femte året som Ullbaggar delas ut till de projekt och företagare som under det gångna året utvecklat landsbygden på bästa sätt. I följande sju kategorier kommer en vinnare att koras och som förutom en Ullbagge även vinner ett stipendium på 10 000 kronor.

 • Årets landsbygdsföretagare
 • Årets landsbygdsinnovation
 • Årets landsbygdsprojekt
 • Årets integrationssatsning
 • Årets miljösatsning
 • Årets ungdomssatsning
 • Årets leaderprojekt

Under våren har en expertgrupp som består av personer från Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd, Leader, länsstyrelserna och Jordbruksverket varit jury och utsett vilka som ska slutnomineras.

Mer information hittar du på: landsbygdsnatverket.se/landsbygdsgalan2013

Kontaktpersoner

Tommy Nilsson, informatör Landsbygdsnätverket, tel: 036-15 52 22, mail: tommy.nilsson@jordbruksverket.se
Nils Lagerroth, projektledare Landsbygdsgalan, tel: 036-15 62 15, mail: nils.lagerroth@jordbruksverket.se

Se bifogad pdf-fil eller kontakta någon av oss för att få en komplett lista inklusive motiveringar över de slutnominerade projekten.

Fakta om Landsbygdsnätverket:
 • Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 och ska stärka genomförandet.
 • Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet med att utveckla den svenska landsbygden.
 • Är ett forum för att utbyta information, erfarenheter och metoder mellan intressegrupper, myndigheter och experter på lokal, nationell och internationell nivå.
 • Samlar, analyserar och sprider information om situationen på landsbygden och om landsbygdsprogrammets möjligheter.
 • Leds av en styrgrupp som fördelar medel till aktiviteter inom ramen för nätverkets verksamhet.
 • Är kontaktpunkt för leadergrupperna i Sverige.

Taggar: