BoKlok planerar för radhus i området Pilängen i Landskrona

Report this content

Det finns en stor efterfrågan på radhus i Landskrona. Nu planerar BoKlok att bygga 22 bostadsrättsradhus i området Pilängen. Detaljplanen gör det dessutom möjligt att bygga ytterligare 19 radhus samt flerfamiljshus, en ny förskola och ny lekplats.

I april går en ny detaljplan ut på samråd som gäller kvarteret Pilängen i Karlslund. Planerna för området innehåller flera inslag som är attraktiva för barnfamiljer. Förutom bostadsrättsradhus och flerfamiljshus planeras det exempelvis för en ny förskola, en ny lekplats och en ny dagvattendamm som kan fungera som skridskobana under kalla vinterdagar. Den nya lekplatsen kommer att utformas i samråd med de boende i området.

– Det här blir ett utmärkt boendealternativ för barnfamiljen med fin närhet till massor av sport, rekreation- och fritidsaktiviteter, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona stad.

Förutom radhus innehåller detaljplanen även trevåningshus med bostadsrättslägenheter längs Idrottsvägen. I kopplingen mellan Pilåkersgatan och Idrottsvägen planeras det dessutom för ett i stadsbilden mer framträdande flerbostadshus med bostäder och lokaler i bottenvåningen.

– I det här projektet ingår också en ny tilltalande entré till stadsdelen. Just nu anläggs också den nya vägen genom Karlslund som kommer medföra att det blir enkelt att röra sig genom området. De nya husen som BoKlok planerar ger en önskad variation i bostadsutbudet och en intressant arkitektonisk förändring, säger Johan Nilsson.

Den nya detaljplanen innebär att Familjecentralen Tellus kommer att flytta till nya lokaler i närheten.

Detaljplanen för Pilängen ska ut på samråd under april månad och beräknas vara klar i slutet av 2018.

Bifogat finns en skiss över detaljplaneområdet.

För mer information:
Johan Nilsson, stadsbyggnadschef, Landskrona stad, 0418-47 46 95

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram i en stad med rikt kulturliv och en levande stadskärna. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. Köpenhamn nås på bara en timme.

Prenumerera

Dokument & länkar