EMANUEL CEDERQVIST BLIR 2017 ÅRS LEWENHAUPT STIPENDIAT

Report this content

Claës Lewenhaups stipendiefond för unga fotografer bildades efter hans död 1990. Syftet med stiftelsen är att med genom årlig utdelning främja unga fotografers möjlighet att genom fort- och vidareutbildning utveckla eller fullfölja en fotografisk idé. Stiftelsen har sitt säte i Landskrona och styrelsen består för närvarande av Tonie Lewenhaupt, Gerry Johansson, Janne Jönsson och Göran Nyström. Fram till och med 2016 har stipendiet utdelats vid 17 tillfällen.

Emanuel Cederqvist (f 1983) är utbildad fotograf vid fotoskolan i Gamleby och vid Akademin Valand i Göteborg. Hans arbeten kretsar ofta kring förgänglighet och den fotografiska bildens nära relation till minne och förlust.

Hans bilder har visats vid ett tiotal samlings- och soloutställningar bland annat på Hasselblads center och nu senast under 2017 på Galleri Breadfield i Malmö.

År 2014 gav Cederqvist ut sin första bok Det som blir kvar. Sedan dess har han varit engagerad i förlaget Blackbook Publications och han är också en av initiativtagarna till Fotobok Gbg, en årlig fotboksfestival i Göteborg.

För sin bok Observatören, som gavs ut på Arvinius förlag, tilldelades Emanuel Cederqvist tillsammans med formgivarna Eric Palmér och Karolina Eriksson pris av Svensk Bokkonst 2016.

Hemsida: www.emanuelcederqvist.se

Styrelsens motivering till att Emanuel erhåller årets stipendium:

Stillheten i Emanuel Cederqvists bilder är magnifik.

Och lätt förbryllande.
Någon har gästat den stora ödsligheten. Lämnat märkliga spår.
Observatören registrerar.
Bild vid bild vid bild. Likt en tyst film som blir en bok.
Vi säger; fortsätt utforska oändlighetens möjligheter.

Stipendiet delas ut under Landskrona Foto Festival 2017. Under påföljande år kommer en utställning med Emanuels Cederqvists bilder att visas på Landskrona museum.

För mer information om stipendiet

Tonie Lewenhaupt, styrelsens ordförande: 0707-86 79 10
Göran Nyström, verksamhetsledare Landskrona Foto: 0709-47 05 82

www.clstiftelse.se

Pressbilder: www.landskrona.se/press/pressbilder/

Taggar: