Ensamkommande barn på HVB Campus i Landskrona gästas av H.M. Drottningen

I samband med H.M. Drottningens engagemang i Landskrona under invigningen av Sverige mot narkotika-konferensen den 1 oktober har Drottningen också att valt att besöka individ- och familjeförvaltningens boende för ensamkommande barn, HVB Campus i Koppargården.

Antalet ensamkommande barn som söker skydd i Sverige har nått rekordnivåer under 2015 och Landskrona stad har under året utökat verksamheten för att kunna möta behovet av boendeplatser. H.M. Drottningen är mycket engagerad  i sociala barn- och ungdomsfrågor och intresserade sig därför i att möta och samtala med några av de ungdomar som fått sitt nya hem i Landskrona. De ungdomar som bor på HVB Campus har flytt till Sverige under svåra omständigheter och håller nu på att skapa sig en ny tillvaro i Landskrona, varvid Drottningens besök vid verksamheten är extra glädjande för Carina Jording, verksamhetschef inom individ- och familjeförvaltningen.

-
För många är saknaden efter den egna familjen mycket svår. Att H.M. Drottningen väljer att besöka just dessa ungdomar stärker deras band till Sverige ytterligare och ger en känsla av välkomnande i det nya landet.

Landskrona stad har haft boendeverksamhet för ensamkommande barn sedan 2014. För närvarande finns fyra boendeenheter och ytterligare två är under utveckling.  Landskrona stad ansvarar nu för att de dryga fyrtiotalet barn som kommit ska få rätt stöd och hjälp för att i framtiden själva kunna bidra till Sveriges utveckling.

- De ensamkommande barnen kommer från en mängd olika länder och har tillsammans en stor kulturell kompetens. Genom skolan får de tillgång till svensk utbildning och i vardagen bidrar de olika nationaliteterna till att ungdomarna både utvecklar en bred språklig komptens och lär sig att hantera olikheter på ett konstruktivt sätt. På många sätt  utvecklas dessa ungdomar tidigt till att bli världsmedborgare, menar Carina Jording.

Av hänsyn till ungdomarna på boendet är det inte möjligt för pressrepresentanter att närvara under H.M. Drottningens besök på HVB Campus, i Koppargården. Kontaktperson från Landskrona stad är verksamhetschef Carina Jording 0709-47 03 24 som gärna besvararar medias frågor under den 30 sep eller efter kl.16.00 den 1 oktober.

Carina Jording
Verksamhetschef, Individ- och familjeförvaltningen
Tel 0418-470324

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. På en timme tar du dig från Köpenhamn till Landskrona.

Prenumerera

Snabbfakta

Landskrona stad driver en HVB-verksamhet i kommunal regi på HVB Campus på Koppargården i Landskrona. Campus är ett boende som vänder sig till ensamkommande killar i åldern 15-18 år. Campus är bemannat med personal dygnet runt. Personalen svarar för stöd och den dagliga omvårdnaden av ungdomarna och hjälper på olika sätt till med läxläsning, fritidsaktviteter och annat som ungdomarna behöver. Genom Campus anmäls ungdomen till skolan och kan snabbt påbörja sin utbildning för att lära sig svenska.
Twittra det här

Citat

Att H.M. Drottningen väljer att besöka just dessa ungdomar stärker deras band till Sverige ytterligare och ger en känsla av välkomnande i det nya landet.
Carina Jording, verksamhetschef inom individ- och familjeförvaltningen