Europaspåret föreslås bli del av Svalövs nya översiktsplan

Report this content

Landskrona stads kommunstyrelse har idag antagit ett remissyttrande rörande förslag till ny översiktsplan för Svalövs kommun. Landskrona stad ser mycket positivt på att Svalöv har ritat in Europaspåret – en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn – samt en ny rangerbangård i översiktsplanen.

Förslaget på ny översiktsplan för Svalövs kommun sträcker sig till år 2040. Redan 2029 förväntas en fast förbindelsen över Fehmarn mellan Danmark och Tyskland att stå klar. Fehmarn-förbindelsen skapar nya klimatvänliga möjligheter för långväga transporter från Sverige till kontinenten via järnvägen. Öresundsbron kommer inte ha kapacitet till de ökningar i trafiken som Fehmarn-förbindelsen väntas skapa. Landskrona stads projekt Europaspåret är ett förslag på en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn till gods-, fjärr- och regionaltåg samt biltrafik. Europaspåret är enda förslaget på en fast Öresundsförbindelse som kan hantera gods- och fjärrtåg.

- Vi ser mycket positivt på att Svalövs kommun har ritat in Europaspåret i sin översiktsplan. Det visar att det är fler kommuner i Skåne som ser att Europaspåret kan lösa de konkreta utmaningar som vi står inför vad gäller kapacitet till gods- och fjärrtåg. Vi arbetar för att Region Skåne tar med Europaspåret i sina infrastrukturprioriteringar och att Europaspåret utredas av Trafikverket, säger kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, Torkild Strandberg (L).

Den ökande godsvolymen på järnväg kräver också en utbyggnad av godsterminalstrukturen. Malmö godsbangård saknar kapacitet och kan inte hantera de långa godståg som Fehmarn-förbindelsen byggs för. En utredning som Region Skåne tidigare beställt visar att området kring Marieholm i Svalövs kommun ger de mest gynnsamma förhållanden för godstrafiken. Denna placering passar också väldigt bra i kombination med Europaspåret. Det skulle betyda att sträckan Lund-Malmö-Kastrup via Öresundsbron avlastas för en mycket stor del av godstågstrafiken.

Svalövs kommun har i den nya översiktsplanen ritat in en placering för en ny godsbangård i Svalövs kommun.

- Frågan om en effektiv godsstruktur är viktig för Skåne och Sverige. Vi är positiva till Region Skånes intentioner gällande en ny rangerbangård i Svalövs kommun och vi tror det skulle ha en positiv effektiv på kommunen. Vi vill att förslaget om Europaspåret utreds på samma sätt som övriga förslag på nya förbindelser, därav vill vi ha Europaspåret och placering av en rangerbangård inritad i förslaget på ny översiktsplan för Svalövs kommun, säger kommunstyrelsens ordförande i Svalövs kommun, Teddy Nilsson (SD).

Läs mer om Europaspåret på europasparet.se

Kontakt:

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande Landskrona kommun, 0418-473160

Teddy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Svalövs Kommun, 0418-475018

Prenumerera