Företagsklimatet i Landskrona på femte plats i Skåne

Report this content

Det sammanfattande omdömet av Landskronas företagsklimat har ökat ytterligare jämfört med förra året och är det femte högsta i Skåne. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Landskronas sammanfattande omdöme av företagsklimatet ligger på 3,9, vilket är en förbättring mot förra året då det låg på 3,8. Landskronas omdöme är högre än både rikssnittet (3,4) och Skånesnittet (3,5).

– Detta ger en indikation på att näringslivet i Landskrona tycker att vårt arbete fungerar och att Landskrona är en bra plats att driva företag på. Enligt mätningen har vår förståelse för företagens verksamhet ökat vilket jag är extra glad för. Även vad gäller tillgänglighet och service har vi ökat till en nivå som ligger högt jämfört med andra kommuner. Många företag är på väg att etablera sig här. Då känns det bra att Landskrona fortsätter att stärka sin attraktion, säger Landskrona stads tillväxt- och näringslivschef Anna Classon.

– Ett gott företagsklimat och ett starkt näringsliv är grunden för att kunna erbjuda välfärd av hög kvalitet. Därför är detta mycket glädjande nyheter för alla som bor och verkar i Landskrona, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

På flera områden som gäller kommunens myndighetsutövning presterar Landskrona bättre än förra året. Betyget har exempelvis ökat från 3,8 till 4,1 på frågan: ”Jag upplever att kommunens handläggare hade förståelse för min verksamhet”.

Företagen tycker också att det är lättare än tidigare att komma i kontakt med kommunens handläggare.

Det sammanfattande omdömet av Landskronas företagsklimat har de senaste tio åren ökat från 3,18 (2012) till 3,9 (2022).

För mer information:
Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef, Landskrona stad, 0418-47 00 80, anna.classon@landskrona.se

Annika Rundblad, näringslivsutvecklare, Landskrona stad, 0418-47 08 90, annika.rundblad@landskrona.se

Mer om Landskronas resultat

Svenskt Näringslivs artikel om Landskronas arbete med att stärka företagsklimatet: Envetet arbete ger fortsatt nöjda företag i Landskrona (svensktnaringsliv.se)

Mer statistik från undersökningen finns på foretagsklimat.se

Sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Skåne (de fem bästa kommunerna)
1. Staffanstorp 4,4
2. Höganäs 4,1
3. Burlöv 4,0
4. Skurup 4,0
5. Landskrona 3,9

Källa: Svenskt Näringsliv

Om Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet
En av de tyngsta frågorna i Svenskt Näringslivs enkätundersökning av företagsklimatet är det sammanfattande omdömet. Här får företagarna utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen. Betyg sätts på en skala mellan 1 och 6, där 1 är dåligt och 6 är utmärkt.

2022 års enkätundersökning pågick mellan den 3 januari och 31 mars. Undersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv, och skickades till de företag som ingår i årets urval. Företag som är aktuella för undersökningen är privata företag med huvudkontor i den aktuella kommunen. Resultaten från enkätundersökningen används för att sammanställa rankingen över företagsklimatet som presenteras den 28 september 2022.