Johanna Norberg får årets civilkuragestipendium

Report this content

Landskrona stads civilkuragestipendium delas ut till personer eller föreningar som gjort något utöver det vanliga för att öka tryggheten och säkerheten i Landskrona. I år går priset till Johanna Norberg för hennes snabba agerande vid en brand. 

2020 års civilkuragestipendiat har utsetts av en kommitté bestående av en representant från lokalpolisområde Landskrona, trygghetssamordnaren i Landskrona stad samt en ungdomsrepresentant som rekryterats med hjälp av Cityidrott. 

Kommittén har beslutat att tilldela civilkuragestipendiet till Johanna Norberg. Johanna Norberg agerade snabbt under en brand på Stora Strandgatan i Landskrona 2020. 

Kommitténs motivering: 

”Johannas handlingskraft och agerande för att hennes grannars hus inte skulle totalförstöras är ett fint exempel på hur en enskild person kan bidra till att förhindra olyckor. Utan Johannas insats hade sannolikt inte bara 1700-talshuset brunnit ner utan även andra fastigheter på Stora Strandgatan i det gamla kulturkvarteret ”Vipan” som inrymmer flera historiska fastigheter. Dessutom hade Johanna sinnesnärvaro att först sätta familjens hund i säkerhet. Johanna har visat civilkurage genom att agera modigt och bidragit till att öka tryggheten och säkerheten för sina grannar. Kommittén för civilkuragestipendiet i Landskrona stad är mycket glada över att tilldela Johanna Norberg 2020 års civilkuragestipendium på 5 000 kronor.” 

Så här lyder den inskickade nomineringen som låg till grund för kommitténs beslut: 

”När brandlarmet gick så fanns det aldrig något tvivel hos Johanna. Med skärpa tog hon sig in i huset, kopplade hunden och placerade honom i säkerhet, hämtade brandsläckare och tog död på elden. Det som hade kunnat bli en katastrof, med ett hus från 1750-talet i lågor, blev istället ett par veckor med röksanering och inte en skråma på huset. Ett skåp fick åka till tippen och några böcker likaså men tack vare Johanna har vi vårt hem i behåll. En sann hjälte! ” 

Stipendiet delades ut under torsdagen den 11 mars under en ceremoni vid Rådhuset. 

Landskrona stads civilkuragestipendium delas ut till personer eller föreningar som har visat extra gott omdöme genom att ställa upp för sina medmänniskor. Stipendiaterna ska ha gjort något utöver det vanliga för att öka tryggheten och säkerheten för dem som bor och verkar i staden. Syftet med stipendiet är att stärka ”vi-känslan” i Landskrona. Landskronaborna hade möjlighet att skicka in nomineringar till civilkuragestipendiet under december och januari 2019/2020. 

För mer information: 
Annika Persson, trygghetssamordnare, Landskrona stad, telefon: 0709-47 08 41 

Johanna Norberg, civilkuragestipendiat, telefon: 0737-384502 

Prenumerera

Media

Media