Karlslund föreslås att tas bort från listan över särskilt utsatta områden

Report this content

I dag rapporterade Sveriges Radio Ekot att Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har lämnat förslag på att Karlslund ska tas bort från listan med Sveriges 18 särskilt utsatta områden.

Det var 2017 som Polisens nationella operativa avdelning (NOA) meddelade att de lagt till åtta nya bostadsområden på listan över särskilt utsatta områden. Karlslund i Landskrona var ett av dessa åtta områden. Nu föreslår Polisens nationella operativa avdelning att Karlslund i Landskrona ska plockas bort från listan. Rapporten som beslutet vilar på kommer presenteras för regeringen i december i år.

– Under många år har vi arbetat strukturerat och offensivt med att skapa trygghet i hela Landskrona. Ett mångårigt och nära samarbete med Polisen är en bärande del i framgången. Andra delar är ett tätt samarbete med fastighetsägare och en samordnad myndighetsutövning. Vårt bostadsbolag, AB Landskronahem, har bedrivit ett fokuserat och långsiktigt trygghetsarbete. Det ger resultat. Beskedet idag visar att vår tydliga linje ger effekt och att våra insatser behövs och måste fortsätta, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande Landskrona stad.

– Att Karlslund istället kommer klassificeras som ett riskområde betyder mycket för oss inom Polisen. Det är ett kvitto på att vårt systematiska arbete tillsammans med Landskrona Stad ger en effekt som är långsiktig och hållbar. Polisen och Landskrona Stad har tillsammans arbetat uthålligt och i nära samverkan med fastighetsägare och andra myndigheter. Vi kommer även framöver att prioritera Karlslund lika högt som tidigare och arbetet kommer fortsätta under många år, säger Tina Anderberg, Lokalpolisområdeschef Landskrona.

– Med våra cirka 600 lägenheter i Karlslund har ett strukturerat brottsförebyggande arbete varit avgörande för att skapa ett tryggt och attraktivt område. I nära samarbete med övriga parter har vi motverkat kriminella nätverk genom ett systematiskt säkerhetsarbete. Det är glädjande att polisen nu lyfter bort Karlslund från listan över särskilt utsatta områden, dock återstår mycket arbete, säger Mikael Forsberg, VD Landskronahem.

–  Parallellt med trygghetsarbetet pågår den större omdaningen av stadsdelen Karlslund. Stadsdelens obalans mellan bostadsrätter och hyresrätter håller vi nu på att jämna ut i och med att ett flertal radhus och lägenheter i äganderätter tillskapats, säger Kenneth Håkansson, ordförande Landskronahem.

För mer information:
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad, 0709-47 02 60

Tina Anderberg, Lokalpolisområdeschef Landskrona, 0733-94 96 75

Mikael Forsberg, VD Landskronahem, 0768-11 81 17

Kenneth Håkansson, ordförande Landskronahem, 0705-94 48 84

Prenumerera