Lagändring kan göra det enklare att sätta upp bevakningskameror i Landskrona, Glumslöv och Häljarp

Report this content

Det har funnits en oro att drabbas av brottslighet vid stationsområdena i Landskrona, Glumslöv och Häljarp. Ett förslag till ändring av kamerabevakningslagen kan göra det enklare att sätta upp kameror vid stationerna.

Kommuner har tidigare inte haft möjlighet att på egen hand sätta upp kameror på platser dit allmänheten har tillträde. Det har krävts tillstånd hos Datainspektionen, som har haft handläggningstider på minst ett år.

I förra veckan, den 7 februari, presenterade regeringen dock förslag på ändringar i kamerabevakningslagen. Om ändringen träder i kraft innebär det att tillstånd inte krävs för att sätta upp kameror i kollektivtrafiken eller stationsnära områden, så länge syftet med övervakningen är brottsbekämpning eller att förhindra olyckor.

– I första hand vill vi att polisen sätter upp kameror vid Landskronas stationer. Om det inte går, kommer vi att använda oss av den nya lagens möjligheter. Lagändringen innebär förhoppningsvis att vårt arbete med kamerabevakning kan komma igång snabbare och att processen blir enklare, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

– Kameror kan fungera brottsförebyggande, men också hjälpa polisen i deras brottsutredningar. Det är därför ett verktyg som vi gärna vill prova för att öka tryggheten, säger Annika Persson, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020. Mer information om lagförslaget finns på regeringen.se

För mer information:
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L), Landskrona stad, 0709-47 02 60
Annika Persson, trygghetssamordnare, Landskrona stad, 0418-47 08 41

Prenumerera