Landskrona får 36 miljoner i EU-stöd för arbetsmarknadssatsning

Fredagen den 25/11 fick Landskrona stad besked om att Europeiska Socialfonden (ESF) godkänt ansökan om 36 miljoner kronor till finansiering av stadens storsatsning Enkla jobb för att minska arbetslösheten. Målet med det treåriga projektet är att 1000 personer ska lämna arbetslösheten, varav 400 inom Enkla jobb.

Projektet riktar sig huvudsakligen till personer som står långt från arbetsmarknaden; unga, nyanlända, långtidsarbetslösa, sjukskrivna med behov av stöd för återgång i arbete eller personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga. Målet är att de ska komma in på arbetsmarknaden eller påbörja utbildning.

- Eget arbete är grunden för stolthet och möjligheten att förverkliga sig själv och sina livsdrömmar. Dagens besked innebär att möjligheterna att bygga ett starkare Landskrona ökar. Det kommer att vara ett inslag i den samlade politik som drivs för ett Landskrona som står på egna ben, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Om Enkla jobb:
Satsningen tar ett helhetsgrepp om arbetslöshetsfrågan och bygger på samverkan mellan Landskrona stad, Arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna och näringslivet i Landskrona. I ESF-projektet medverkar också kommunerna i Familjen Helsingborg samt Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Idén bakom Enkla jobb är att samla arbetsuppgifter som inte kräver särskild utbildning eller specialistkunskap och matcha dessa med personer som står utanför arbetsmarknaden. Personal med nyckelkompetenser kan därmed lättare hinna med de uppgifter som kräver deras utbildning och kunskap. Ett enkelt jobb behöver inte vara enkelt att utföra, men ska vara enkelt att få.

Om Europeiska Socialfonden
Europeiska Socialfonden (ESF) finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet. 

För mer information:
Mats Persson: Projektledare Arbetsmarknad Landskrona
mats.m.persson@landskrona.se
Tel 0709-47 00 51

Jimmie Rönndahl: Verksamhetschef med ansvar för arbetsmarknadsfrågor
jimmie.ronndahl@landskrona.se
Tel 0733- 47 33 44

Torkild Strandberg; kommunstyrelsens ordförande (L)
Torkild.strandberg@landskrona.se
Tel 0709 47 02 60

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den vackra anrika staden med rikt kulturliv och levande stadskärna sjuder av aktivitet. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. På en timme tar du dig från Köpenhamn till Landskrona.