Landskrona Foto Festival firar fem år. Och ställer två angelägna frågor.

Report this content

Landskrona Foto Festival har sedan starten 2012 utvecklats och vuxit till att bli en av Europas mest omtalade fotofestivaler. De ansvariga kuratorerna Jenny Nordquist och Christian Caujolle har gett festivalen en omisskännlig prägel. Dels genom en nyskapande, oförväntad mix av utställande internationella fotografer med individuella starka uttryck. Och dels genom att låta staden Landskrona fungera som fond för verken genom utomhusutställningar.

– Trots sin modesta storlek har Landskrona en konsthall, ett museum, ett slott och en teater. Genom att placera utställningar i parker, på torg och i skyltfönster visar vi att konst är allmän och borde få mera plats i det offentliga rummet, ofta övertaget av kommersiell fotografi som reklam. Våra utomhusutställningar skapar nya oplanerade möten med besökarna. Subtila kontakter uppstår – som fostrar dialog, engagemang, som kan ändra individens mening, som ger såväl tillbakablickar som samkänsla, säger Jenny Nordquist. 

Festivalens ambition, nu och i framtiden, är att visa konstnärlig fotografi av högsta internationella klass från en blandning av länder. Inte minst viktigt är att inkludera länder från Asien och Afrika, kontinenter som inte har den långa fotografiska tradition som USA och Europa. Plats på festivalen ges också till unga Nordiska konstnärer som i samhällskritiska verk utforskar fotografins gestaltningsmässiga möjligheter.

– Förhoppningsvis bidrar festivalen till en dialog om hur vi definierar det fotografiska mediet i en tid där kamerans traditionella skepnad är i konstant förändring och där nya fotografiska verk bryter mot tvådimensionell form och illustrativ gestaltning. Festivalen blir samtidigt en möjlighet att upptäcka nya fotografer, fotografiska arbeten och ämnesområden. Besökaren får inspiration, men också nya frågeställningar med sig hem. För oss är det viktigt att visa socialt engagerat fotografi som tar upp viktiga frågor i vårt samhälle. Det handlar om vår frihet att uttrycka oss. Det utesluter inte att vi som vanligt eftersträvar en folkfest vid vattnet, fortsätter Jenny Nordquist.

En fråga som förenar ett antal av de sammanlagt 20 utställningarna på olika platser i staden är därför:

Vad håller på att ske med vår jord?

Den frågan får olika exempel på svar under festivalen. En viss tonvikt ligger på fotografi som visar mer eller mindre ödesdigra konsekvenser av människosläktets framfart. Det märks bland annat på festivalens affisch som bär ett fotografi från Neak Sophals utställning ”Leaf” som sofistikerat demonstrerar mot miljöförstöringen i i hennes hemland Kambodja. Eller utställningen ”Fukushima – No Go Zone" av fotograferna Carlos Ayesta (Venezuela) och Guillaume Bression (Frankrike) som skildrar den förödande japanska kärnkraftsolyckan år 2011. 

Men under festivalen bjuds även intressanta retrospektiva utställningar, till exempel om svenskt porträttfotografi sedan 1840 liksom det finska fotoundret med utgångspunkt från Helsingforsskolan.

Ytterligare en fråga som är aktuell under festivalen:

Vad håller på att ske med Landskrona?

Ambitionen är att fram till 2020 förvandla Landskrona till Skandinaviens huvudstad för fotografi. Ingen institution i landet har hittills visat vilja att ta på sig den dynamiska och komplexa roll det innebär att ställa ut det bästa av internationellt och svenskt samtida fotografi. Och samtidigt axla ansvaret att skapa ett lärdomscentrum för fotografins teori och historia. Med egna samlingar, med egen akademisk forskning. Och med egen fotofestival Nu gör Landskrona det.


Landskrona Foto Festival
Tio dagar av utställningar, fotoböcker, guidade visningar, artist talks och mer. Mer än 100 fotografer är representerade i ett 20-tal utställningar i Landskrona den 8–17 september 2017. 

Invigning:
Festivalen invigs fredag 8 september kl. 19:30 på Landskrona konsthall. Tal av den brittiske fotografen och professorn i fotografi Anna Fox och kommunfullmäktiges ordförande i Landskrona Gunlög Stenfelt.

Utställningarna öppna:
Fredag 8/9: 12:00-22:00 (Landskrona konsthall öppnar 19:30)
Lördag 9/9: 10:00-20:00
Söndag 10/9: 10:00-18:00
Måndag 11/9–söndag 17/9: 12:00-17:00 (torsdag öppet till 20:00)

Program:
Se program på Landskrona Fotos hemsida >

Festivalpass:
Festivalpass köpes via Landskrona Fotos webbshop eller på plats på Landskrona museum eller konsthall. Pris från 100 SEK. Gå till webbshop >

Pressackreditering:
Vi välkomnar media, press, fotografer och journalister till Landskrona Foto Festival 2017. Läs mer >

Presskit:
Ladda ner presskit >

Pressbilder:
Pressbilder för Landskrona Foto Festival 2017 >

Vid frågor kontakta:
Viktoria Blomberg Book
Kommunikatör, Landskrona Foto Festival
info@landskronafoto.org
+46 (0) 73-347 30 57

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar