Landskrona sänker hastigheten i centralorten

I september 2014 påbörjades införandet av en hastighetssänkning i Landskrona stads södra centrum, nu fortsätter arbetet.

Som ett led i stadens arbete med ökad trafiksäkerhet och förbättrad stadsmiljö sänks nu hastigheten i centralorten. Grundhastigheten blir 40km/tim. De gator som idag har 30km/tim behåller denna hastighet. Infarts- och ringleder behåller 50km/tim.

Nollvisionen är grunden och vägledande: ingen ska mista livet eller skadas svårt i trafiken. Det ska bli tryggare, trivsammare och tillgängligare för dig som cyklar och går. I Landskrona sätter vi människan i centrum.

Hastigheten har stor direkt inverkan på trafiksäkerheten när det gäller konsekvenserna av en kollision. Lägre hastigheter påverkar också både stadsmiljön och luftkvalitén samt minskar risken för en olycka och minskar konsekvenserna om en olycka ändå inträffar.

Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige och är därmed ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Sänkt hastighet minskar buller.

Skyltningen kommer att utföras succesivt under 2016

Beslutet togs enhälligt i Trafiknämnden. Man vill försöka att göra Landskrona tryggare och säkrare meddelar Bosse Lundgren (FP) Trafiknämndens ordförande.


Övrigt
Förtydligande karta bifogas pressinformationen.

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den vackra anrika staden med rikt kulturliv och levande stadskärna sjuder av aktivitet. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. På en timme tar du dig från Köpenhamn till Landskrona.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Man vill försöka att göra Landskrona tryggare och säkrare.
Bosse Lundgren, Trafiknämndens ordförande