Landskrona stad fattar beslut om att teckna genomförandeavtal med Skånetrafiken om en helelektrifiering av kollektivtrafiken i Landskrona

På dagens sammanträde i kommunstyrelsen fattade man beslut om att ta fram ett avtal med Skånetrafiken om att elektrifiera all kollektivtrafik i Landskrona. 

Omställningen till fossilfri kollektivtrafik och eldrivna bussar vinner mark och eldrivna bussar ger bättre miljöfördelar än dagens gasdrivna fordon.  Det är därför i linje med utvecklingen av drivmedel att arbeta för en elektrifiering av hela stadsbusstrafiken, vilket Landskrona stad tillsammans med Skånetrafiken har tagit fasta på i sitt samarbete kring kollektivtrafiken.

Dagens beslut innebär att Landskrona stad visar en tydlig vilja att arbeta för att på sikt elektrifiera hela Landskronas kollektivtrafik tillsammans med Skånetrafiken. Genom att ta fram ett genomförandeavtal som tecknas mellan Skånetrafiken och staden kan en teknisk lösning samt en fördelning av vad parterna åtar sig att göra tydliggöras och verkställas.

Innan avtalet kan skrivas på av båda parter så ska Skånetrafiken fatta sitt beslut om genomförandeavtalet i kollektivtrafiknämnden. 

För mer information
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona
Telefon: 0418-47 31 60
E-post: torkild.strandberg@landskrona.se

Magnus Wikforss, Trafikområdeschef Buss Norra, Skånetrafiken
Nås genom presstjänst, telefon: 0451-288503

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den vackra anrika staden med rikt kulturliv och levande stadskärna sjuder av aktivitet. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Taggar:

Prenumerera