• news.cision.com/
  • Landskrona stad/
  • Landskrona stad förordar att regeringen tillsätter utredning om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Landskrona stad förordar att regeringen tillsätter utredning om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Report this content

Landskrona stads kommunstyrelse har idag beslutat att skicka ett eget remissyttrande till Infrastrukturdepartementet gällande Trafikverkets inriktningsunderlag. Landskronas stad är kritisk till infrastrukturprioriteringarna i Skåne och förordar att regeringen tillsätter en utredning av Skånes framtida infrastruktur där en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn för både gods- och persontrafik ingår.

Regeringen gav 2020 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny infrastrukturproposition som förväntas att presenteras i vår. Inriktningsunderlaget är på remiss fram till 29 januari 2021. Landskrona stad skickar ett eget remissyttrande till Infrastrukturdepartementet för att uppmärksamma regeringen på det internationella perspektivet. Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer enligt trafikprognoser att fördubbla godstrafiken på järnvägen och för att Sverige och svensk industri kan dra nytta av det nya järnvägsstråket krävs en ny järnvägsförbindelse över Öresund med godskapacitet. Förslaget om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn kallad Europaspåret är det enda förslaget på en ny fast Öresundsförbindelse med godskapacitet.   

- Europaspåret har så många fördelar att det måste utredas på statlig nivå. Genom att Europaspåret skapar ny kapacitet för godståg kan de långväga transporterna i framtiden bli mer klimatvänliga genom att använda järnvägen i stället för lastbil, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Europaspåret skapar också stora fördelar för fjärr- och regionaltrafiken genom att öka kapaciteten och minska restiderna. Restiden från Göteborg till Köpenhamn skulle till exempel minska med 55 minuter.  

En statlig utredning av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har pågått sen 2018 och presenteras inom kort. Landskrona stad är kritisk till att HH-förbindelsen har prioriterats före Europaspåret och hoppas att HH-utredningen skapar ett fönster för en ny diskussion av Öresundsförbindelserna.

 - Vi har länge kämpat för att lyfta frågan om kapacitet till godståg eftersom det är helt avgörande för svensk industris konkurrenskraft och omställningen till klimatvänliga transportsätt. Frågan är så viktig att alla förslag måste utredas inklusive Europaspåret som är det enda förslaget som faktisk säkrar godskapaciteten. Vi hoppas regeringen tillsätter en ny utredning om en fast Öresundsförbindelse som analyserar frågan ur ett helhetsperspektiv och utreder samtliga förslag, säger Christian Alexandersson som är ansvarig för projektet Europaspåret i Landskrona stad.

Europaspåret är en järnvägsförbindelse för regional-, fjärr och godståg. Det finns också goda möjligheter att bygga en bilförbindelse i samma tunnel och koppla denna på en kommande Östlig Ringvej som planeras runt om Köpenhamn. Det skulle betyda att hela projektet kan finansieras enligt samma modell som Öresundsbron där avgifter från bilar och lastbilar finansierar järnvägsförbindelsen.

Landskrona stads remissyttrande går att på läsa på europasparet.se

Kontakt:

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, 0418-47 31 60

Christian Alexandersson, ansvarig för projektet Europaspåret, 070-25 38 300

Prenumerera