Landskrona stad satsar närmare 900 miljoner på hälsa och idrott

Report this content

Satsningen på att lyfta Karlslunds idrotts- och rekreationsområde i Landskrona på närmare 900 miljoner kronor är stadens genom tiderna största utvecklingsprojekt. Syftet är att stärka hälsan hos Landskronaborna och ge fler möjligheter till aktivitet och idrott.

– Utifrån den trend vi ser i samhället idag, där fysisk aktivitet och rörelse bland både barn, unga och äldre minskar, så behövs satsningar av denna karaktär. Här kommer finnas förutsättningar för både föreningar och var och en enskilt att hitta just sin aktivitet. Detta är en stor ekonomisk satsning där vi investerar i förbättrad folkhälsa, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad.

Bakom den omfattande satsningen med att skapa en nod för idrott och rekreation anpassad till framtidens sätt att aktivera sig, finns ett gediget arbete där staden har studerat olika anläggningar i olika städer och länder. Här kommer gröna rum för aktiviteter att samsas med organiserad föreningsidrott och individuell träning i vackra utomhusmiljöer och nya inomhusmiljöer med modern och funktionell arkitektur.

Satsningen kommer dessutom att innehålla ett helt nytt grepp för att attrahera fler till aktivitet och hälsa och skapa en ny spännande mötesplats enligt en etablerad dansk modell.  Med denna satsning vill vi skapa möjligheter till mer rörelse och inspirera till aktivitet.

– Det blir ett stort utbud av idrotter i området. Vi har haft nära dialog med föreningslivet och aktiva samarbeten med externa aktörer för att få till ett attraktivt och tilltalande område, som passar både utifrån ett idrotts- och rekreationsperspektiv, säger Kenneth Håkansson, ordförande i styrgruppen för Karlslundsprojektet.

Med en uppskattad kostnad på närmare 900 miljoner kronor är detta en av de största satsningarna som Landskrona stad gjort. Området omfattar hela 50 hektar vilket motsvarar cirka 68 fotbollsplaner.

– Vår strategi har varit att skapa ytor för aktivitet och idrott som motsvarar våra ambitioner att engagera fler invånare och därmed stärka hälsan bland våra invånare. Detta innebär att vi har satsat på både funktionalitet och hållbarhet genom hela projektet vilket resulterat i både praktiska flexibla lösningar och tilltalande arkitektur, säger Christian Dahl, projektansvarig för området.

Projektet kommer att genomföras i fyra etapper:

Etapp 1:

 • Ishall
 • Fotbollsarena (Landskrona IP)
 • Badhus med 50 respektive 25-meters bassäng samt badlekland
 • Hälsocenter med möjlighet för både individuell- och gruppträning.
 • Karlslundsparken

Etapp 2:

 • Friidrottsarena
 • Ytor för spontanidrotter
 • Tennisbanor
 • Gullstrandsskolans idrottshall
 • Ridanläggning

Etapp 3:

 • Landskrona idrottshall (ritad av arkitekten Arne Jacobsson) utreds separat och kommer att Q-märkas i kommande detaljplan.

Etapp 4:

 • Karlslunds djurpark; komplementbyggnader och landskapsåtgärder.

För mer information, kontakta:
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad, 0418-47 31 60

Christian Dahl, projektansvarig, Landskrona stad, 0418-47 30 69

Kenneth Håkansson, ordförande i styrgruppen för Karlslundsprojektet, 070-594 48 84
 

Prenumerera