Landskrona stads stadsbyggnadspris 2016 tilldelas Västerpark

Varje år väljer stadsbyggnadsnämnden i Landskrona stad en byggnad som får årets stadsbyggnadspris. Under tisdagens möte, 13 december 2016, valde stadsbyggnadsnämnden att ge 2016 års stadsbyggandspris till Västerpark, kvarteret Rom 1 och 5. Västerpark är ritat av JAIS arkitekter. På mötet fick även kvarteret Vildanden 12-13 ett hedersomnämnande.

Motivering
ROM 1 och 5 - Västerpark
Landskrona är inne i en intensiv stadsbyggnadsperiod. Byggkranarna reser sig runt om i staden. Punkthuset på Västerpark är det första färdigställda projekt i linje med stadens utvecklingsstrategi som grundar sig i Landskrona Vägvals intentioner.

Ett intressant projekt som uppmärksammats utanför kommunens gränser där 3D-fastighetsbildning och dubbla funktioner använts som intressant lösning för att nå fram till ett konkret genomförande. Ett upplägg som kommer ge inspiration till kreativa lösningar på andra platser. Modet från byggherrarna att genomföra projektet ska värderas högt.
Arkitektoniskt utgörs byggnaden av en större volym, fasaden har brutits ner till mindre enheter som stärker anpassningen till platsen. Huset är av egen sort, står stolt för sig självt och kontrasterar mot den varierade omgivningen, vilket är välgörande för hela Väster Park. Med ett modernt och uppbrutet formspråk blir byggnaden ett nytt, spännande inslag i stadsbilden som maktfullt befäster den västra delen av Landskrona.

Byggnaden är ett föredöme som exempel på lyckad förtätning av staden. Det varierade fasaduttrycket förstärker husets egen karaktär och ger goda möjligheter att framöver fullfölja kvarteret.

Hedersomnämnande

Kv. Vildanden 12-13
En stor utmaning har lyckats. Förvandlingen av de intressanta och historiska bostads- och verksamhetskvarteren i kvarteret Vildanden etapp ett är nu genomförd. Här har det skapats en kreativ miljö som ger en bra plattform för en fortsatt utveckling av närområdet för verksamheter och företagsamhet.

Kontaktpersoner

Anna Thott, stadsbyggnadschef
0418-47 35 89

Johan Nilsson, planarkitekt/planchef
0418-47 46 95 

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. På en timme tar du dig från Köpenhamn till Landskrona.

Prenumerera

Media

Media