Nu blir bygglovsprocessen i Landskrona helt digital

Report this content

Från och med torsdagen den 1 april blir det enklare att söka bygglov. Hanteringen blir helt digital, och den som söker får snabbare respons och bättre insyn i sina ärenden. Syftet är att tillgängliggöra, effektivisera och möta Landskronabornas efterfrågan på digitala tjänster.  

Från den 1 april kommer Landskronaborna att kunna ansöka om bygglov helt digitalt, vilket kommer att innebära en snabbare hantering av ärenden. Den som ansöker om bygglov kan lättare se hur långt ärendet har kommit genom notifikationer vid varje ny händelse. Dessutom kan man få snabbare respons från sin handläggare via meddelanden i e-tjänstportalen. 

–  Detta innebär en stor förbättring för Landskronaborna. Att kunna ansöka om bygglov digitalt kommer att förenkla för många som kanske har planer på att bygga till exempel uterum eller nytt plank. Det här är ytterligare ett steg i stadens arbete med att digitalisera och modernisera vår service, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona stad. 

Det kommer fortfarande att vara möjligt att ansöka om bygglov analogt, alltså genom att skicka in pappershandlingar, men med ansökan via e-tjänsten hanteras ärendet snabbare. 

Den som redan har ett pågående ärende påverkas inte av förändringen.  

För mer information: 

Johan Nilsson, stadsbyggnadschef, Landskrona stad, telefon: 0418-47 46 95, mejl: johan.nilsson@landskrona.se

Anette Drivmo, administrativ chef, stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad, telefon: 0418-47 35 50, mejl: anette.drivmo@landskrona.se