Ny detaljplan i Karlslund skapar ökade möjligheter för sport, fritid och rekreation

Report this content

I dag går en detaljplan ut på samråd som gäller idrottsområdet i Karlslund. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för ny byggnation i området. Det kan till exempel ge möjligheter att bygga en ny ishall. Detaljplanen skapar också förutsättningar för att anlägga fler nya träningsytor för olika sporter än vad som finns idag.

Detaljplanen omfattar idrottsområdet samt Karlslundsparken som ligger väster om det nya genomfartsstråket Idrottsvägen.

Målet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av ett modernt idrottsområde med ett stort utbud av upplevelser inom sport, fritid och rekreation. Detaljplanen blir första steget i utvecklingen av idrottsområdet som redan idag innehåller ett rikt föreningsliv men nu ska förstärkas med ett större utbud av aktiviteter för spontanidrott. Satsningen är också en viktig del i Landskrona stads övergripande mål att nå en ökad folkhälsa bland alla stadens invånare.

– Den här detaljplanen är ett viktigt steg i utvecklingen av idrottsområdet och en förutsättning för att kunna bevilja bygglov för kommande byggnationer. Satsningen är också en del i den långsiktiga ambitionen att koppla Karlslund närmare övriga delar av staden, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona stad.

Arbetet med att planera och utforma det framtida idrottsområdet pågår för fullt men ännu är inte detaljerna klara. För att hålla en hög takt i processen är upphandlingen av arkitekt för områdets utformning genomförd. Krook och Tjäder har fått uppdraget att utforma helheten och de kommande byggnaderna inom området.

– Utvecklingen av idrottsområdet kommer bli ett stort lyft för idrottslivet men också för hela Landskrona. Parallellt med planarbetet pågår en kontinuerlig dialog med föreningslivet och teknisk besiktning av befintliga byggnader. Detta gör att vi kan komma snabbare fram i förverkligandet av ambitionerna för hela idrottsområdet, säger Kenneth Håkansson, ordförande i styrgruppen för Karlslunds utveckling.

– Det vi nu gör i Karlslund är en enorm satsning i alla dimensioner. Vi har arbetat en längre tid för att åstadkomma detta. Det innefattar allt från att motverka segregation, attrahera till inflyttning och skapa ekonomiska förutsättningar till att förstå hur våra invånare vill leva sin fritid i framtiden. Nu har vi förutsättningarna för skapa ett modernt idrottsområde som ska kunna stärka folkhälsan och bidra till ett rikt liv för alla Landskronabor, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Efter hand som idrottsområdet i Karlslund tar form kommer vi successivt att kommunicera hur vi griper oss an utveckling av nya träningsytor och rustar upp befintliga. Detaljplanen är grunden för att kunna ta nästa steg.

Detaljplanen kommer att vara ute på samråd från den 12 oktober till den 5 november, och finnas tillgänglig på landskrona.se. Under samrådet finns det möjlighet för allmänheten, föreningar, myndigheter med flera att lämna synpunkter. När detaljplanen är färdig ska den godkännas av stadsbyggnadsnämnden och därefter av kommunfullmäktige.

För mer information:
Johan Nilsson, stadsbyggnadschef, Landskrona stad, 0418-47 46 95.
Kenneth Håkansson, ordförande i styrgruppen för Karlslunds utveckling,
0705-94 48 84
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad, 0709-47 02 60

Media

Media