Ordna gratis sommarlovsaktivitet! Sök stöd från Landskrona stad

Report this content

Nu kan föreningar, organisationer, kommunala aktörer och företag söka stöd för att anordna gratis aktiviteter i sommar för barn och unga i Landskrona.

Regeringen meddelade den 16 mars att satsningen på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6 och 15 år ska fortsätta även under 2019. Statsbidraget uppgår till sammanlagt 200 miljoner kronor och betalas ut av Socialstyrelsen. Till Landskrona stad fördelas 1 396 570 kronor 2019. Beloppet rekvireras av teknik- och fritidsförvaltningen.

- Det är glädjande nyheter att regeringen ändrade sig och åter valde att satsa på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga, säger Almir Hodzic, förvaltningschef på teknik- och fritidsförvaltningen. Tillsammans med civilsamhället, företag och andra organisationer vill vi ordna massor av gratis aktiviteter och evenemang i sommar som är spridda i Landskrona och ute i kransbyarna. Förra sommaren hade vi 11 679 deltagartillfällen på ett 70-tal aktiviteter och vi hade cirka 30 arrangörer, avslutar Almir.

Syftet med det statliga bidraget är stödja kommunerna att utveckla aktiviteter som är integrationsfrämjande, som motverkar segregation och som ger stimulans samt personlig utveckling. Man vill även bidra till att skapa nya kontaktytor mellan flickor och pojkar från olika sociala bakgrunder.

Stöd till sommarlovsaktiviteter söks senast den 14 april

Organisationer, föreningar, privatpersoner och företag som kan och vill arrangera kostnadsfri sommarlovsaktivitet för barn och unga i åldrarna 6-15 år, kan nu söka stöd för att göra detta. Söndagen den 14 april är sista dagen att skicka in en intresseanmälan.

Mer information om stödet och e-tjänst för intresseanmälan finns på landskrona.se/lovaktivitetsstod

För mer information kontakta

Tomi Laamanen                                   
Chef enheten Förening  
Teknik- och fritidsförvaltningen       
Landskrona stad
0418-47 33 42

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar