Öresundsgymnasiet i Landskrona deltar i forskningsprojekt

Report this content

I 1,5 år ska Öresundsgymnasiet i Landskrona delta i ett forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på att stärka undervisning och lärande. Projektet ska resultera i en bok som är tänkt att användas på lärarutbildningar över hela landet.

Syftet med projektet är att bättre kunna möta de olika behov som finns hos eleverna på Öresundsgymnasiet, men också att stärka lärarna och rektorerna i deras kompetensutveckling.

– Det senaste året har eleverna på Öresundsgymnasiet upplevt att engagemanget och tryggheten på skolan har ökat och att bemötandet har blivit bättre. Vi deltar i projektet för att långsiktigt utveckla det didaktiska arbetet och bli ännu bättre på att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar. Varje elev ska kunna utvecklas till sin fulla potential, säger Lisbeth Torkildsen Gyllander, forsknings- och utvecklingschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona stad.

Projektet ska resultera i en antologi på tolv kapitel, där varje kapitel bygger på ett så kallat didaktiskt dilemma. Ett didaktiskt dilemma kan exempelvis vara hur man som lärare möter enskilda elevers behov när de har olika förutsättningar. Flera lärare på Öresundsgymnasiet kommer att vara medförfattare till antologin. Huvudredaktörer är Anette Olin, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, Jonas Almqvist, professor i didaktik vid Uppsala universitet, Karim Hamza, universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet och Lisbeth Gyllander Torkildsen, forsknings- och utvecklingschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona stad.

– Projektet är tänkt att bidra till hela kommunens utveckling genom att i förlängningen höja elevernas resultat. I den metod vi använder oss av skapar vi tillsammans ny kunskap om undervisning, som sedan sprids via den bok vi skriver. Vi har tidigare prövat samma arbetssätt i grundskolan och skrivit en bok för lärarutbildningen tillsammans med grundskolelärare, men detta är första gången vi arbetar tillsammans med gymnasielärare, säger Anette Olin, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Initiativet till forskningsprojektet har tagits av Lisbeth Gyllander Torkildsen, forsknings- och utvecklingschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona stad. Projektet är ett samarbete mellan forskare från Stockholms, Göteborgs och Uppsala universitet, Öresundsgymnasiet och utbildningsförvaltningens forsknings- och utvecklingsavdelning. I projektet ingår även forskare från högskolan i Borås och Halmstad högskola.

Boken är tänkt att ges ut hösten 2019. Planen är att den ska användas på bland annat lärarutbildningar, rektorsutbildningar och kompetensutvecklingssatsningar i hela landet.

För mer information, kontakta:
Lisbeth Gyllander Torkildsen, forsknings- och utvecklingschef på utbildningsförvaltningen, Landskrona stad, telefon 0418 – 47 08 43, lisbeth.gyllandertorkildsen@landskrona.se

Erik Åström, rektor Öresundsgymnasiet, telefon 0418 – 47 30 29, erik.astrom@landskrona.se

Anette Olin, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, anette.olin@ped.gu.se

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram i en stad med rikt kulturliv och en levande stadskärna. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. Köpenhamn nås på bara en timme.

Prenumerera