Räddningstjänsten uppmanar att inte langa fyrverkerier till minderåriga

Nu har fyrverkeriersäsongen startat. Många av fyrverkeriförsäljarna följer den överenskommelse som räddningstjänsten har om att inte starta upp försäljningen före den 27 december varje år. Samma dag var Landskrona stads räddningstjänst ute på tillsyn i butikerna som säljer fyrverkerier för att se till att förvaring och försäljning sker på ett korrekt sätt. Resultatet av besöken visar att det är vanligt att minderåriga är tydligt delaktiga i köpet i butiken, vilket väcker en misstanke om att det är frågan om langning. 

I Sverige måste du vara 18 år för att köpa, sälja eller använda fyrverkerier utomhus. Det är också olagligt att ge fyrverkerier till en person som är yngre än 18 år – vilket kan ge böter. Bland de föräldrar som räddningstjänsten mötte i butikerna fanns det dålig kunskap om vad åldersgränsen innebär och liten förståelse för hur den ska tillämpas. 

Inom butiken har försäljaren ett ansvar om att inte sälja om den vuxne, ofta föräldern, involverar den minderårige i köpet, till exempel frågar eller låter dem peka ut vad de vill ha. Fyrverkerierna får inte heller överlämnas till minderårig i butiken. Tack vare räddningstjänsten tillsyn kommer nu flera försäljningsställen att vidta åtgärder för att göra det ännu tydligare vilka regler och lagar som finns.

En butik i Billesholm har för att tydligt ta sitt ansvar infört ålderskontroll för alla som går in i butiken och låter minderåriga vänta utanför, vilket räddningstjänsten ser som ett gott exempel på hur problematiken kan hanteras.

Räddningstjänsten i Landskrona vill vädja till allmänheten att motverka att minderåriga förses med fyrverkerier för att förhindra allvarliga skador och minska okynneskjutning.

Fakta Landskrona stads förebyggande arbete och åtgärder kring nyårsfyrverkeri

Från Landskrona stads sida tillsätter vi liksom tidigare år extra resurser under jul- och nyårshelgen för att stävja problematiken. Insatserna under nyårshelgen och dagarna runt helgen består bland annat av:

  • Stationära väktare på skolor som är särskilt utsatta. Insatsen har funnits även tidigare år men har förstärkts i år
  • Extra ronderande väktare i kommunen.
  • Förstärkt citybevakning under butikernas öppettider (väktare och ordningsvakt)
  • Förstärkning medoOrdningsvakter över nyåret med extra fokus på fyrverkerier
  • Fältgruppen lägger samtliga arbetspass kvällstid
  • Extra nattvandring med hjälp av föreningar

Utöver ovanstående har polisen i år en extra bil med ett särskilt fokus på att beslagta och förverka fyrverkerier. Med hjälp av räddningstjänstens inre befäl sker daglig avstämning mellan samtliga verksamheter och aktörer. Resurserna styrs till områden och platser där det är mest oroligt.

Utöver extra bemanning och närvaro arbetar kommunen, polis, och räddningstjänsten med informationsspridning och dialog utanför de butiker som säljer fyrverkerier.

Landskrona stad arrangerar i år ett stort fyrverkeri vid tolv-slaget över Citadellet som kan ses från fler håll i staden.

Mer information

Greger Edberg,Tillsynsförrättare
0709-47 07 17
greger.edberg@landskrona.se

Anna Kindborg, Brandingenjör
0709-47 07 24
anna.kindborg@landskrona.se

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Prenumerera