Stor satsning på skolor och förskolor i Häljarp

Landskrona stad har avsatt drygt 100 miljoner kronor för satsningar på kommunens skolor och förskolors fysiska miljöer (Fullmäktigeplanen 2016-2018).

55 miljoner satsas nu i Häljarp. En ny förskola kommer att byggas, Tallskolan kommer att renoveras och blir en renodlad förskola, Skolvillorna byggs till och blir permanenta och Emiliaskolan blir en skola för årskurs F-3. I samtliga om, ny- och tillbyggnadsprojekt kommer även utemiljöerna att ses över och förbättras.

2016 inledde Lunds universitet ett forskningsprojekt om fysiska miljöer och akustik. Landskrona har sedan starten deltagit i forskningsprojektet och resultatet har bidragit till de satsningar som nu görs i Häljarp.

- Genom att optimera och nyttja förutsättningarna vad gäller ljus och ljud skapas en ännu bättre lärmiljö i stadens förskolor och skolor. Exempel på detta är att personalen har fått utbildning i hur de bäst använder sin röst. Man har även haft akustiken i fokus vid materialval, säger Anders Grundberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

- Detta är viktiga satsningar för Häljarp och Landskrona. Stadens tillväxt och ambitioner innebär att satsningarna kommer att fortsätta under kommande år. Skolans lokaler är barnens arbetsplats och ska hålla hög kvalitet, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.  

Första steget var att gymnasieskolan flyttade in till stadskärnan. Till sommaren flyttar även vuxenutbildningen in i stadens centrum. Efter Häljarp fortsätter satsningen på fler skolor och förskolor. 


För ytterligare information:
Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad

Tel: 0709-47 02 60
E-post: torkild.strandberg@landskrona.se

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den vackra anrika staden med rikt kulturliv och levande stadskärna sjuder av aktivitet. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Stadens tillväxt och ambitioner innebär att satsningarna kommer att fortsätta under kommande år. Skolans lokaler är barnens arbetsplats och ska hålla hög kvalitet.
Torkild Strandberg