Utmärkt betyg för Landskrona stads service till företagen i ny ranking

Företagarna i Landskrona får bäst service i Skåne om man ser till kommuner med över 40. 000 invånare, enligt färsk ranking från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Landskrona klättrar från plats 137 till 54 i rankingen av samtliga 190 kommuner som omfattas av undersökningen. De myndigheter som ingår är bygglov, räddningstjänst, markupplåtelse, serveringstillstånd samt miljö- och hälsoskydd. Områdena markupplåtelse och serveringstillstånd placerar sig dessutom på rankingens topp-tio-lista.

”Service till företagen är högt prioriterat och Landskrona stad har en viktig uppgift i att skapa goda förutsättningar och underlätta för företagarna." säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef i Landskrona stad.

Att samtliga förvaltningar arbetat aktivt med att öka kundnöjdheten har gett resultat. Nyckeln till framgång i Landskrona stad har varit förvaltningsöverskridande samarbete och målinriktade insatser, ett arbete som kommer att fortskrida.

När undersökningen genomfördes för första gången år 2013, fick fyra av fem myndighetsområden klart godkända resultat. Miljöförvaltningen släpande då efter övriga myndigheter, men i 2015-års resultat visar de tydliga framsteg och ett avsevärt bättre resultat.

”Vi har arbetat målmedvetet med bemötandet, att vara mer informativa och tillgängliga samt med hur vi uttrycker oss. Vi har även ökat tydligheten när det gäller motivering i beslut och förbättrat möjligheterna att framföra synpunkter på vår verksamhet.” säger Jörgen Hanak, chef för miljöförvaltningen, Landskrona stad.

Fakta om undersökningen

NKI-undersökningen, Insikt, har hittills genomförts vartannat år och Landskrona har deltagit 2013 och 2015. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Företag har betygsatt hur de upplever servicen i sina kontakter med myndigheterna, såsom tillgänglighet, bemötande, kompetens, information, rättssäkerhet och effektivitet i sina kontakter med stadens representanter.

För ytterligare information

Anna Classon, tillväxt och näringslivschef Landskrona stad

anna.classon@landskrona.se

Tfn: 0418-47 00 80

Annika Rundblad, näringslivsutvecklare Landskrona stad

annika.rundblad@landskrona.se

Tfn: 0709-470890

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den vackra, anrika staden med rikt kulturliv och levande stadskärna sjuder av aktivitet. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på under en timme når man Köpenhamn från Landskrona.

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. På en timme tar du dig från Köpenhamn till Landskrona.

Prenumerera

Citat

Service till företagen är högt prioriterat och Landskrona stad har en viktig uppgift i att skapa goda förutsättningar och underlätta för företagarna.
Anna Classon, tillväxt och näringslivschef Landskrona stad