Välkomna till pressvisning på Landskrona konsthall 23 april kl. 11.00. Nina Slejko Blom och Conny Blom

Landskrona konsthall är glad att ha möjligheten att visa denna utställning med Nina Slejko Blom och Conny Blom. De Landskrona-baserade, internationellt verksamma konstnärerna kommer att visa ett urval av sina verk i form av måleri, ljudkonst, installation, teckning och text. Båda konstnärerna är mottagare av Landskrona stads kulturstipendium. Utställningen är ett samarrangemang med Landskrona konstförening och visas på konsthallen 25 april – 31 maj 2015.

Nina Slejko Blom arbetar i traditionen av institutionell kritik, men det är konsekvent genom personliga berättelser snarare än med övergripande hävdelser som hon undersöker konstvärlden, dess institutioner och maktstrukturer. Slejko Bloms bildspråk annekterar traditionellt manliga, modernistiska uttryck, men hon använder dessa till privata reflektioner istället för storslagna manifestationer. 

Med installationer, ljud och textverk undersöker, utmanar och stundom underminerar Conny Blom traditionella hierarkier och erbjuder alternativa perspektiv. Blom återkommer ofta till frågor om upphovsrätt och hur lagutvecklingen på området hotar grunderna till det kreativa skapandet. Ett annat område som intresserar Blom är frågor om censur och dess effekter på samhället.

Tillsammans driver de båda konstnärerna Conceptual Art Centre Bukovje/Landskrona, där de med konstant nollbudget arrangerar utställningar med både yngre, oetablerade konstnärer och internationella stjärnor som Jonathan Meese, Martin Creed och Jeremy Deller.

Nina Slejko Blom (född 1982, Slovenien) tog sin magisterexamen i Fri konst vid Akademin Valand 2009, och dessförinnan har hon en kandidatexamen i måleri från Konstakademien i Ljubljana, Slovenien. Hon har medverkat i en rad utställningar i Sverige och internationellt.

Conny Blom (född 1974, Sverige) tog sin magisterexamen i Fri konst vid Akademin Valand 2007. Han har medverkat i en rad utställningar i Sverige och internationellt.

http://ninaslejko.com/ http://connyblom.com/ http://cac-bukovje.com/

För mer information vänligen kontakta:
Birthe Wibrand
konstintendent
Landskrona museum/konsthall
0418-47 05 69

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar