Frivilliga Flygkåren får Länsförsäkring Kronobergs Hållbarhetspris

Report this content

Frivilliga Flygkåren i Kronobergs län får 2018 års Hållbarhetspris för sina insatser med att upptäcka potentiellt förödande skogsbränder under sommarens extremtorka. Man tog emot priset i samband med Länsförsäkring Kronobergs bolagsstämma den 25 april i Ljungby.

Frivilliga Flygkåren (FFK) i Kronobergs län får priset på 25 000 kronor med motiveringen:

Frivilliga Flygkåren har spelat en viktig roll i länets krisberedskap. Under sommarens extremtorka och i påfrestande förhållanden har de upptäckt över tjugo bränder. Arbetet bidrog till att vi i Kronobergs län klarade oss undan en större skogsbrand, med potentiellt förödande konsekvenser. Initiativet är ett levande bevis på hur civilsamhället kan medverka till ett mer hållbart samhälle.

”Det känns fantastiskt att få ta emot priset. Det togs emot med stor glädje i organisationen, och riktar sig till de människor hos oss som offrar tid med familjer och ställer upp på frivillig basis för att hjälpa till i utmanande situationer”, säger Per-Åke Persson, länsflygchef & brandflygsansvarig för Frivilliga Flygkåren i Kronobergs län.

”Frivilliga Flygkårens heroiska insatser under sommarens torka ledde till att större skogsbränder kunde undvikas, och som annars hade kunnat få katastrofala följder för miljö, ekonomi och framförallt människor i drabbade områden”, säger Beatrice Kämpe Nikolausson, vd Länsförsäkring Kronoberg.

”Det är speciellt trevligt att få detta pris eftersom flyget idag ofta framställs som negativt för samhället. FFK, som en av många frivilligorganisationer, bidrar till samhället på ett positivt sätt i många olika former, inte bara genom skogsbrandsövervakning”, säger Per-Åke Persson.

Om Hållbarhetspriset
För Länsförsäkring Kronoberg har omsorgen om kundernas trygghet alltid varit en viktig del av verksamheten. Bolaget driver sedan lång tid tillbaka ett hållbarhetsarbete med ett starkt samhällsengagemang. Som ett led i detta instiftades för tre år sedan ett hållbarhetspris.

Inför utdelningen har allmänheten bjudits in att nominera pristagare via sociala medier. De nominerade kan vara företag, organisationer eller personer som agerar hållbart och engagerat i sin gärning. Vinnaren ska på något sätt ha bidragit till miljömässig, ekonomisk och/eller social hållbarhet samt vara verksam i Kronobergs län.

För mer information, kontakta:

Beatrice Kämpe Nikolausson, vd Länsförsäkring Kronoberg
Tel 0470 – 72 00 23, beatrice.kampenikolausson@LFkronoberg.se

Per-Åke Persson, länsflygchef & brandflygsansvarig i Kronobergs län
Tel 070 – 003 44 50