Länsförsäkring Kronoberg firade 220 år med nytt rekordresultat

Report this content

Länsförsäkring Kronoberg redovisar ett rekordstarkt resultat om 478 MSEK för 2021 – det bästa resultatet i bolagets historia. Bakom resultatet står en fortsatt stark tillväxt inom samtliga affärer med hållbar utveckling i fokus.

- Länsförsäkring Kronoberg gör ett rekordstarkt år. Även året 2021 har på olika sätt präglats av pandemin. Tillsammans har vi lyckats anpassa oss efter förutsättningarna och fortsatt att skapa trygghet och möjligheter för våra kunder kombinerat med hållbar och värdeskapande tillväxt, säger Beatrice Kämpe Nikolausson vd på Länsförsäkring Kronoberg.

Sakförsäkringsverksamheten stärkte ytterligare sin marknadsposition i Kronobergs län och visar på en värdeskapande och hållbar tillväxt. Premietillväxten var relativt opåverkad av coronapandemin och beståndet ökade i samtliga rörelsegrenar. Det försäkringstekniska resultatet före återbäring uppgick till MSEK 25 (28,7).

Antalet registrerade skador minskade från 26 900 till 25 900. Bolagets skadeförebyggande arbete fortsätter att göra positiv skillnad för kunderna och för samhället, och är en viktig del i det hållbarhetsarbete som bedrivs lokalt i länet och gemensamt med de andra bolagen i länsförsäkringsgruppen.

Bankverksamheten fortsatte att utvecklas positivt under året. Marknadsandelarna ökade kontinuerligt, vilket är ett kvitto på att vi är ett naturligt och attraktivt val för kunderna. Tillväxten i affärsvolym är den högsta sedan banken startade för 25 år sedan och passerade under året 12 miljarder kronor. Det samlade resultatet för den lokala bankverksamheten uppgick till MSEK 20,8 (14,5).

Kapitalförvaltningen genererade ett rekordresultat under året med en totalavkastning om 12,9 (11,2) procent, motsvarande MSEK 438,1 (337,1). Den starka börsutvecklingen har bidragit till god avkastning på de noterade aktieinnehaven samtidigt som det har varit en fin värdeutveckling på strategiskt långsiktiga investeringar. Bolagets långsiktighet och hållbara placeringar går hand i hand med god värdeutveckling i kapitalförvaltningen.

-  Det känns betryggande att kunna konstatera att Länsförsäkring Kronoberg fortsätter att utvecklas på ett fint sätt inom samtliga verksamhetsområden och står stadigare än någonsin tidigare. Efter ett rekordstarkt år 2021 är vi ännu bättre rustade för framtiden och för att fortsatt utveckla och leverera på vårt kundlöfte att bidra till en enklare vardag och tryggare framtid för alla kronobergare, säger Beatrice Kämpe Nikolausson.

För ytterligare information kontakta:

Beatrice Kämpe Nikolausson, vd
072-5662221
beatrice.kampenikolausson@LFkronoberg.se

Björn Leifland, kommunikations- och hållbarhetschef
070-8706712
bjorn.leifland@LFkronoberg.se

Årsredovisningen kan laddas ned som pdf via Länsförsäkring Kronobergs webbsida:

Ditt lokala länsförsäkringsbolag - Länsförsäkringar (lansforsakringar.se)

Prenumerera

Dokument & länkar