Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Sannolikt att vi inte ännu sett botten på priskurvan”

Försäljningsstatistiken för november visar på en avvaktande marknad med fortsatt sjunkande priser. Priserna på bostadsrätter sjönk med tre procent och har nu ett snittpris på strax över 2,4 miljoner eller 35 820 kronor per kvadratmeter. Villapriserna visar på en tillbakagång med en procent och har nu ett genomsnittligt pris på tre miljoner kronor. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit del av.

– Säljare i storstadsregionerna bör vara beredda på att slutpriset på en bostadsrätt nu kan stanna 5-10 procent under den nivå man först tänkt sig. Både köpare och säljare känner fortfarande stor oro för framtidsutvecklingen på bostadsmarknaden och avvaktar med att byta bostad. Detta bidrar till en kedja med ökade försäljningstider, större utbud och sjunkande priser, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I samtliga av storstadsregionerna sjönk priserna på bostadsrätter under november. Centrala Malmö och Stor-Malmö visar en nedgång med en, respektive två procent. I samtliga av de andra regionerna sjönk priserna med tre procent under den senaste månaden. Även på riksnivå vände priserna nedåt med tre procent.

På villamarknaden är prisrörelserna mindre men även här visar merparten av storstadsregionerna på nedgångar under november. I Stor-Malmö låg priserna stilla under den senaste månaden medan försäljningssiffrorna för villor i Stor-Göteborg och Stor-Stockholm visar på en tillbakagång med två procent. På riksnivå sjönk priserna med en procent.

– Det är sannolikt att vi inte ännu sett botten på den nedåtgående priskurvan. Under början av nästa år kommer dock efterfrågan på lediga bostäder att öka eftersom många vill byta bostad innan det skärpta amorteringskravet inför den 1 mars. Fortsatt låga räntor, hög sysselsättningsgrad och god disponibel inkomst hos hushållen talar också för en återhämtning på bostadsmarknaden framöver, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

På årsbasis har bostadsrättspriserna stigit mest i Blekinge län, med en ökning på 16 procent. Villapriserna har ökat mest i Jämtlands län med en uppgång på 14 procent.

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 15 357 villor och 29 629 bostadsrätter under september 2017 – november 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2017 – augusti 2017, tolvmånaderssiffran med september 2016 – november 2016 och i enmånadssiffran jämförs augusti 2017 – oktober 2017 med aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Bilaga:

Så har bostadsrättspriserna förändrats det senaste året (storstäder):

1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket - 3% - 4% + 1% 35 820 kr
Centrala Stockholm - 3%  - 5% - 2% 85 508 kr
Stor-Stockholm - 3%  - 4% - 4% 53 848 kr
Centrala Göteborg - 3%  - 3% + 5% 57 690 kr
Stor-Göteborg - 3% - 3% + 8% 43 556 kr
Centrala Malmö - 1%  ± 0%  + 9% 30 878 kr
Stor-Malmö - 2%  - 4% + 12%  27 903 kr

Så har villapriserna förändrats det senaste året (storstäder):

1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket - 1% - 1% + 6% 3 047 000 kr
Stor-Stockholm - 2%  - 2% + 2% 5 484 000 kr
Stor-Göteborg - 2%  - 2% + 6% 4 617 000 kr
Stor-Malmö ± 0%  - 1% + 9%  3 837 000 kr

Så har bostadsrättspriserna utvecklats under det senaste året (samtliga län i fallande ordning): 

Län Prisförändring
Riket + 1%
Blekinge län  + 16% 
Värmlands län  + 16% 
Östergötlands län  + 15% 
Västernorrlands län  + 12% 
Gotlands län  + 12% 
Skåne län  + 12% 
Jönköpings län  + 11% 
Kalmar län  + 10% 
Västmanlands län  + 10% 
Västra Götalands län  + 8% 
Gävleborgs län  + 8% 
Hallands län  + 7% 
Kronobergs län  + 6% 
Jämtlands län  + 5% 
Norrbottens län  + 5% 
Uppsala län  + 4% 
Dalarnas län  + 2% 
Västerbottens län  + 1% 
Södermanlands län  + 1% 
Stockholms län  - 4% 
Örebro län  - 13% 

Så har villapriserna utvecklats under det senaste året (samtliga län i fallande ordning): 

Län Prisförändring
Riket  + 6 % 
Jämtlands län  + 14% 
Gävleborgs län  + 11% 
Jönköpings län  + 9% 
Skåne län  + 9% 
Västerbottens län  + 9% 
Blekinge län  + 9% 
Dalarnas län  + 8% 
Västra Götalands län  + 8% 
Kronobergs län  + 8% 
Västmanlands län  + 7% 
Södermanlands län  + 7% 
Kalmar län  + 7% 
Östergötlands län  + 6% 
Västernorrlands län  + 6% 
Värmlands län  + 5% 
Hallands län  + 5% 
Gotlands län  + 3% 
Norrbottens län  + 3% 
Stockholms län  + 2% 
Örebro län  + 2% 
Uppsala län  + 1%

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Instagram: @lff_ab
Twitter: @lff_ab

Om Länsförsäkringar:
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling:
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 160 bobutiker och 700 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2017.Taggar:

Prenumerera