Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Stabiliserade bostadspriser att vänta”

Under december visar försäljningsstatistiken på fortsatta prisnedgångar. Efter årsskiftet har dock intresset för lediga bostäder återigen ökat i storstäderna. Priserna på bostadsrätter backade med tre procent den senaste månaden och har nu ett snittpris på strax över 2,4 miljoner kronor eller 34 944 kronor per kvadratmeter. Villapriserna sjönk med två procent och kostar i genomsnitt 2,8 miljoner kronor. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit del av.

– Bostadsmarknadens utveckling de senaste månaderna påminner om prisfallet 2008. Då som nu talar mycket för en mindre prisnedgång och en långsiktig stabilisering. Att marknaden är lugnare under december är i sig inget ovanligt eftersom många istället väljer att fokusera på ledighet. Nedgången bör dock sättas i samband med den avmattning som skett under slutet av 2017 med fortsatt ojämna förväntningar hos köpare och säljare, säger Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Det har skett en återhämtning när det gäller intresset för lediga bostäder efter årsskiftet. Många nya objekt läggs ut till försäljning, vilket ger köparna ett bra läge både utbuds- och prismässigt. I storstäderna kvarstår dock en viss osäkerhet kring framtiden på bostadsmarknaden. Vi förväntar oss dock en högre efterfrågan innan amorteringskravet införs i mars och sammantaget försiktigt ökande priser på helårsbasis, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Under december sjönk priserna på bostadsrätter i samtliga storstadsregioner. Såväl riket som centrala Stockholm och Stor-Stockholm visar nedgångar med tre procent. I övriga storstäder backade bostadsrättspriserna med två procent den senaste månaden.

I Stor-Stockholm sjönk även villapriserna med tre procent medan Stor-Göteborg och Stor-Malmö uppvisar en tillbakagång med en procent. Det genomsnittliga villapriset på riksnivå sjönk under december med en nedgång på två procent, även om den positiva utvecklingen på helårsbasis fortfarande kvarstår, med en ökning på fem procent.

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 12 306 villor och 25 220 bostadsrätter under oktober 2017 – december 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2017 – september 2017, tolvmånaderssiffran med oktober 2016 – december 2016 och i enmånadssiffran jämförs september 2017 – november 2017 med aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Bilaga*
 

Så har bostadsrättspriserna förändrats det senaste året (storstäder):

1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket - 3% - 7% - 2% 34 944 kr
Centrala Stockholm - 3%  - 8% - 5% 83 780 kr
Stor-Stockholm - 3%  - 7% - 6% 53 998 kr
Centrala Göteborg - 2%  - 6% + 3% 58 253 kr
Stor-Göteborg - 2% - 6% + 4% 42 650 kr
Centrala Malmö - 2%  - 4% + 5% 29 631 kr
Stor-Malmö - 2%  - 8% + 8%  26 399 kr

Så har villapriserna förändrats det senaste året (storstäder):

1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket - 2% - 3% + 5% 2 814 000 kr
Stor-Stockholm - 3%  - 6% - 1% 5 271 000 kr
Stor-Göteborg - 1%  - 3% + 4% 4 335 000 kr
Stor-Malmö - 1%  - 3% + 7%  3 573 000 kr

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om Länsförsäkringar:
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling:
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 160 bobutiker och 700 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2017 förmedlade kedjan cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 48,7 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Taggar:

Prenumerera