Färre rese- och trafikskador under pandemin

Report this content

Ökad riskmedvetenhet och förändrade beteenden i samband med den pågående pandemin har lett till färre skador på flera områden. Allra tydligast är trenden när det gäller skador som inträffar på resa. Under 2020 anmäldes totalt 359 sådana skador till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad att jämföra med cirka 600 ett normalår. Det rör sig alltså om en minskning med 40 procent.

– Den kraftiga minskningen är fullt naturlig med tanke på Utrikesdepartementets avrådan från resor till stora delar av världen. Även om UD nu har hävt avrådan från resor till flera länder i Europa betyder det inte att allt är som vanligt. Du som planerar att resa rekommenderas att förbereda dig noga, hålla dig uppdaterad och hela tiden följa lokala myndigheters råd och anvisningar, säger Per Vallbo skadechef på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Skador som inträffar i trafiken när vi kör bil minskade också under 2020 jämfört med tidigare år. Efter en liten ökning det första kvartalet gick anmälningar ned succesivt under året.

– Det kan förstås finnas flera orsaker, som en mild vinter och säkrare bilar, men vi tror att pandemin har haft en bidragande effekt. Att fler arbetar hemma och att färre befinner sig på stora köpcentrums parkeringar bidrar till färre fordon i trafiken och därmed färre anmälda skador. Minskningen hade sannolikt varit ännu större om fler hade kunnat använda kollektivtrafiken, säger Per Vallbo.

Även om många arbetar hemma och spenderar mer tid i hemmet har antalet anmälningar för skador i hushållen inte förändrats i någon större utsträckning.

– Mer tid hemma gör det svårare för inbrottstjuvar att arbeta ostört, vilket leder till färre inbrott. Vi tänker oss också att det innebär lägre risk för att att tappa, förlora eller bli bestulen på saker än när vi rör oss utanför hemmet, säger Per Vallbo.

Pandemins slutliga effekter när det gäller skadeläget är svåra att helt överblicka.

– Vi tror att pandemin kommer att bidra till att fler och fler ändrar sina beteenden och rörelsemönster. Förmodligen kommer många fortsätta jobba hemifrån och kanske minska arbetsrelaterade resor till förmån för video, säger Per Vallbo.

För mer information, kontakta:
Per Vallbo, skadechef Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 0451-489 97
Renée Carlsson, hållbarhets- och kommunikationschef Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 0733-18 29 96

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett av 23 kundägda länsförsäkringsbolag. Vi erbjuder trygghet och möjligheter genom bank, försäkring och fastighetsförmedling i vårt verksamhetsområde i Nordöstra Skåne och på Österlen. Vi är idag drygt 100 anställda och finns nära dig när du behöver oss. Tillsammans skapar vi en långsiktigt hållbar trygghet och möjligheter för våra kunder, som också är våra ägare. Läs mer på www.lansforsakringar.se/goinge-kristianstad

Prenumerera

Media

Media