Medveten eldning bakom nästan 20 procent av kostnaden för bränder

 Medveten eldning, det vill säga grillning, ogräsbränning och riseldning, står för nästan 20  procent (17 procent) av den totala skadekostnaden för bränder. Det visar en analys som Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har gjort av de 60 största bränderna som inträffat under sommarmånaderna de senaste sju åren.

– Slutsatsen är att en stor andel bränder skulle kunna förhindras om vi alla var medvetna om riskerna med eld, särskilt i anslutning till en fastighet. I samtliga fall har en till synes ofarlig brand spridit sig till en  närliggande byggnad med förödande skador som följd, säger Per Vallbo, skadechef på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. 

Analysen omfattar de 60 största bränderna som har inträffat under perioden april-augusti under åren2014–2020 i nordöstra Skåne och på Österlen. Var för sig har bränderna kostat minst 400 000 kronor.

– Vi talar alltså om betydande värden som hade kunnat räddas med större kunskap och insikt, säger PerVallbo.

Han avråder från eldning av ris och ogräsbränning i närheten av byggnader under sommarhalvåret även närdet inte råder eldningsförbud. En ändring av vindriktningen eller brist i uppmärksamheten kan på ettögonblick få elden att sprida sig okontrollerat, särskilt om det är torrt.

– Om du ändå ska elda ris eller bränna ogräs, gör det på säkert avstånd från byggnader. Ha gärna ordentlig marginal, säger Per Vallbo.

Sommaren innebär efterlängtad grillning för många, men även där är det viktigt att iakta största försiktighet. Ett råd är att inte placera grillen för tätt inpå fastigheten och vara observant på vind. En vanlig brandorsak i samband med grillning är att askan läggs i ett brännbart kärl, till exempel en plasthink eller direkt i soptunnan, innan den har svalnat.

– Askan ska läggas i en plåthink med lock till den har svalnat. Det enklaste sättet är att känna med handen eller hälla vatten på askan, säger Per Vallbo.

Tips för att undvika bränder till följd av grillning, ogräsbränning och riseldning:

  • Elda aldrig om det råder eldningsförbud i området
  • Elda alltid på säkert avstånd från huset
  • Håll koll på elden, den kan blixtsnabbt sprida sig okontrollerat
  • Se till att ha brandsläckningsutrustning nära till hands när du hanterar eld

För mer information, kontakta:
Per Vallbo, skadechef Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 0451-489 97
Renée Carlsson, kommunikations- och hållbarhetschef Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 0733-18 2996

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett av 23 kundägda länsförsäkringsbolag. Vi erbjuder trygghet och möjligheter genom bank, försäkring och fastighetsförmedling i vårt verksamhetsområde i Nordöstra Skåne och på Österlen. Vi är idag drygt 100 anställda och finns nära dig när du behöver oss. Tillsammans skapar vi en långsiktigt hållbar trygghet och möjligheter för våra kunder, som också är våra ägare. Läs mer på www.lansforsakringar.se/goinge-kristianstad

Prenumerera

Media

Media