Innovativa lösningar för hållbar skadehantering

Report this content

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har infört en hållbar standardlösning för vattenskador på parkettgolv, som möjliggör att torkning kan ske utan utrivning. Metoden medför att CO2-utsläppen i snitt minskar med 70% per återställd vattenskadad parkett jämfört med att riva ut och byta parketten. Den inkluderar ett antal produkter och verktyg för att kunna torka vattenskadat parkettgolv utan utrivning, vilket bidrar till företagets hållbarhetsmål.
 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns hållbarhetsstrategi utgår från FNs globala hållbarhetsmål med extra fokus på bland annat att bekämpa klimatförändringarna och hållbar konsumtion och produktion. En del av strategin är att arbeta mer miljömedvetet med bolagets skadereglering och att hantera skadorna på ett mer cirkulärt sätt. Det innebär att fungerande material och komponenter inte kasseras vid skada utan repareras och återanvänds.

Tjänsten Parkettlyften infördes i arbetet med att hantera vattenskador under år 2020. Under införandet har resultat kopplat till hållbarhet, kundnöjdhet, ledtid och kostnader noggrant följts upp. Förutom hållbarhetsbesparingar om 70% minskade koldioxidutsläpp per skada har ledtiden halverats vilket underlättar för både kunder och skadereglerare.
”Vi har krav på oss att hantera skador på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Så vi är glada över att ha hittat en metod för att spara på miljön och som dessutom sparar tid för våra kunder”, säger Peter Ahl Amundin, chef byggskador, på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. 

Kundundersökningar har visat att kunderna har varit mycket nöjda med att de kan nyttja sitt utrymme bättre under hanteringen och har upplevt det som smidigt.
”Hållbarhet får gärna kosta lite extra, men i det här fallet har vi kunnat spara på alla fronter – även i kostnad”, säger Peter Ahl Amundin.

 

För ytterligare information kontakta:
Peter Ahl Amundin, chef byggskador,
peter.ahl@lansforsakringar.se, tel. 031-63 23 63 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän


 

Vår lokala närvaro är vår styrka – Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän grundades 1845 och är ett av 23 självständiga bolag i länsförsäkringsgruppen som ägs av sina kunder. Vi erbjuder person- och sakförsäkringar samt bank- och fondtjänster. Internettjänsterna är gratis. Vår skadejour är öppen dygnets alla timmar 365 dagar om året.