Ny belysning ger konsten längre liv på Nationalmuseum Jamtli

Report this content

UV-strålning från traditionell belysning ”sliter” långsamt på färgen i tavlor och konst. Med ny armatur och LED-belysning minskar man färgmolekylernas nedbrytning och spar energi. Dessutom går systemen att styra på ett annat sätt för att gestalta konsten bättre.

Att framför allt äldre måleri och konst kräver en mjukare hantering märker man som museibesökare. Ljuset är ofta dämpat, fördragna gardiner eller fönsterlösa lokaler samt att det är lite kyligare i en utställningslokal jämfört med ett vardagsrum. Det beror på att UV-ljus, fel temperatur och för lite eller för mycket fukt skyndar på nedbrytningen av färg och andra ämnen i till exempel en målning.
– UV-strålning eller ultraviolett ljus finns i dagsljus men även traditionella glödlampor, berättar Christina Wistman, biträdande museichef på Jamtli.

Den nya belysningen som införskaffats med hjälp av ett bidrag från Länsförsäkringar Jämtland har bara fördelar menar Christina Wistman. Dels spar man energi eftersom LED drar mindre ström, men de alstrar också mindre värme och då behövs mindre kylning för att ha en jämn och fördelaktig temperatur.
– Över tid är det stora besparingar både ekonomiskt och miljömässigt. En LED-lampa är också mer driftsäker och har längre hållbarhet, säger Christina Wistman.

Just nu visas utställningen Nordiska myter på Nationalmuseum Jamtli med bland annat originalakvareller av Elsa Beskows välkända Tomtebobarnen. En ovärderlig kulturskatt och kanske de mest känsliga verken när det gäller påverkan från fukt, temperatur och ljus. 
– Att ha rätt förutsättningar för konstens bevarande är en prioritet för alla museer. Ibland måste man begränsa tiden man visar föremål eller helt enkelt inte visa den alls för att bevara den för eftervärlden, säger Christina Wistman.

En del säger att LED-belysning inte har ett lika vackert ljus, stämmer det?
– Kom hit och titta! Det blir faktiskt vackrare och det finns helt andra möjligheter att styra belysningen för att gestalta konsten. Från början hade LED ett kallare ljus men tekniken har utvecklats och det finns inga egentliga nackdelar längre.

 

Fakta Nationalmuseum Jamtli
Nationalmuseum Jamtli öppnade sommaren 17 juni 2018 och är ett samarbete mellan Nationalmuseum Stockholm och Jamtli. På den cirka 350 kvadratmeter stora utställningsytan gör man Nationalmuseets konstskatter tillgängliga för en bredare publik utanför huvudstaden. I samma anda och lokaler driver Jamtli också en pedagogisk verksamhet med en konstateljé.

Fakta utställningen Nordiska myter
Utställningen handlar om berättande i bild i den nordiska konsten under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. En epok före den moderna filmens genombrott och då konsten fortfarande handlade om att berätta historier. Utställningen som pågår till april nästa år innehåller en rad verk av konstnärer som Carl Larsson, Elsa Beskow, Ernst Josephson och August Malmström.

Fakta Länsförsäkringar Jämtlands samhällsengagemang
Som kundägt lokalt bolag stöttar Länsförsäkringar Jämtland det som bidrar till länets utveckling. Vårt samhällsengagemang utgår till stor del från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Mål nummer sju handlar om hållbar modern energi för till exempel belysning och mål nummer 13 handlar om att bekämpa klimatförändringar.

Har du frågor? Kontakta gärna:
Christina Wistman, Biträdande museichef, Konst- och kommunikationsansvarig
063-15 01 32

christina.wistman@jamtli.com

Anna-Karin Lindeberg, ansvarig för Länsförsäkringar Jämtlands samhällsengagemang och satsningar för hållbarhet
063-19 34 27

anna-karin.lindeberg@lfz.se

Krister Holm
Pressansvarig
krister.holm@lfz.se
070 - 227 59 94

Taggar: