Rasrisk i Åre kan försvåra för försäkringstagare

Report this content

Ökad exploatering, avverkning och ett mer extremt väder ökar risken för ras i Jämtlandsfjällen. Det vill säga att marken kan börja röra på sig och tar med sig det som står där. Områden som till exempel Åre med stor exploatering löper större risk att drabbas och kan innebära stora kostnader för en fastighetsägare.

I en rapport från Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slås det fast att Jämtlandsfjällen är ett riskområde när det gäller ras, särskilt kring Åre. Rasrisken är en kombination av flera faktorer. Åre ligger på avlagringar av sand och grus från ett stort antal så kallade slamströmmar som skett sedan istiden. Då fick stora vattenmängder helt enkelt fick marken att kraftigt röra på sig.

Än så länge är risken för ras relativt låg men i områden med mycket bebyggelse har också mycket träd och annan växtlighet tagits bort, det som håller fast marken och skyddar mot ras. I kombination med ett mer nyckfullt väder och stor nederbörd ökar risken.
–  Det förändrade klimatet som ger oss större och kraftigare nederbörd och det kan bli ett stort problem i fjällvärlden. Under mina år på Länsförsäkringar har jag sett en stor ökning väderrelaterade skador som naturligtvis ställer till problem inte minst för husägare, säger Hans Löfgren skadeförebyggare på Länsförsäkringar Jämtland.

För någon som till exempel bygger ett nytt hus i ett område med förhöjd rasrisk kan det innebära stora kostnader om marken rör på sig. Huset kan bli svårare att försäkra med undantag i villkoren för skador kopplade till rasrisken. 
– Vi måste alltid göra en riskbedömning och i det värsta scenariot kan vi inte försäkra en fastighet för att risken är för stor. Vi har sett enstaka fall där nybyggda hus börjat röra på sig nästan omgående. Då är det en svår situation och mycket olyckligt för både oss och fastighetsägaren, säger Hans Löfgren.

Länsförsäkringar Jämtland samverkar med flera aktörer i Jämtlands län för att ha en dialog kring risker nu och i framtiden.
– Det är viktigt att vi har en utveckling av bygden som innebär bland annat nybyggnation. Det är bra för länet och oss som bor här men vi behöver också tänka på långsiktiga konsekvenser av exploatering och hur vi parerar klimatförändringarna, säger Hans Löfgren.

 

Har du frågor? Kontakta gärna:

Hans Löfgren, Skadeförebyggare på Länsförsäkringar Jämtland
hans.lofgren@lfz.se
063 – 19 34 70

Länkar:
Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning (rapport från MSB och Statens geotekniska institut)

Fakta Länsförsäkringar Jämtlands engagemang i länet
Länsförsäkringar Jämtlands samhällsengagemang utgår till stor del från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Att bekämpa klimatförändringarna är mål nummer 13. Att förebygga skador är en stor del av vårt klimatarbete. En skada på till exempel hus och hem innebär alltid en belastning för miljön.


 

Krister Holm
Pressansvarig
krister.holm@lfz.se
070 - 227 59 94

Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag. Vi är också kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen men också skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö. Med de andra länsbolagen äger vi Länsförsäkringar AB och delar kända varumärken som Agria, Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tillsammans hjälper vi våra kunder med allt inom bank, försäkring och pension.

Taggar: