Länsförsäkringar Kalmar län utökar sin verksamhet med besiktning och skadedjursbekämpning från årsskiftet

Från årsskiftet 2019/2020 kommer Länsförsäkringar Kalmar län att utöka sin verksamhet genom att utföra besiktningar på byggnader vid skada/införsäkring samt skadedjursbekämpning i egen regi.  Det innebär att de nyanställer minst 10 medarbetare under hösten vilket följer bolagets målsättning om långsiktig lokal närvaro i länet.  

Anna Blom, vd,   berättar om bakgrunden till beslutet:

”Vår vision är att tillsammans skapa trygghet och möjligheter för en hållbar framtid. Vår affärsidé består i att vi ska möta kundens behov inom bank, försäkring och fastighetsförmedling så att de får en enklare, tryggare och skadefri vardag. Allt fler av våra kundmöten blir digitala varför vi självklart gör allt vi kan för att ligga i framkant för att kunna behålla och stärka vår ställning i en allt mer digitaliserad omvärld med fokus på kundnytta. Det som faktiskt särskiljer oss från våra konkurrenter är vår fysiska närvaro i länet genom våra 200 medarbetare. Vi har många av länets invånare som kunder och nu har vi möjlighet att skapa ytterligare mervärden för våra kunder. Detta leder i sin tur till att vi ytterligare flyttar fram vår position så som det ledande finansiella företaget i Kalmar län.

Vid framtida kundmöten bestående av besiktning och skadedjursbekämpning kommer vi nu dessutom att kunna ge våra kunder skadeförebyggande råd och tips och hjälpa dem till ett skadefritt liv, vilket helt ligger i linje med vår affärsidé”

Fotnot: Länsförsäkringar Kalmar län är ett kundägt bolag som ägs och styrs av sina kunder, lokalt här i länet. Idag är mer än 120 000 länsbor, det vill säga hälften av länets invånare, kunder hos Länsförsäkringar Kalmar län. Det är enbart Länsförsäkringar Kalmar läns kunder som kommer att kunna nyttja de nya nya tjänsterna.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor:

Kontakt:
Anna Blom, vd, Länsförsäkringar Kalmar län
0480-691 15, 070-600 0339
anna.blom@lfkalmar.se 

Nils-Gunnar Thomsson, affärsområdeschef Försäkring
Länsförsäkringar Kalmar län
070-666 9157
nils-gunnar.thomsson@lfkalmar.se 

Länsförsäkringar Kalmar län är ett bolag som ägs och styrs av sina kunder, lokalt här i länet. Vi finns här för att göra våra kunders vardag enklare och tryggare, med bekväma banktjänster, nära rådgivning och heltäckande försäkringsskydd. Men också genom att engagera oss på djupet i det samhälle som vi och våra kunder lever och verkar i. 

Om oss

En trygghet som mer än 120 000 länsbor har gemensamt. Länsförsäkringar Kalmar län är ett bolag som ägs och styrs av sina kunder, lokalt här i länet. Vi finns här för att göra våra kunders vardag enklare och tryggare, med bekväma banktjänster, nära rådgivning och bra försäkringsskydd. Men också genom att engagera oss på djupet i det samhälle vi och våra kunder lever och verkar i. Vi ägs av våra kunder, mer än 120 000 länsbor. Det betyder att våra kunders bästa är vårt enda intresse och långsiktiga mål.

Prenumerera

Media

Media