Länsförsäkringar Skåne köper Gängtappen och flyttar fler funktioner till Malmö

Report this content

Länsförsäkringar Skånes fastighetsbolag Länshem Skåne har idag tecknat ett avtal med Wihlborgs Fastigheter om att förvärva Gängtappen 1 i Dockan i Malmö. Förvärvet gör det möjligt för Länsförsäkringar Skåne att fortsätta utveckla sin verksamhet och successivt flytta fler funktioner från Helsingborg till Malmö. Länsförsäkringar Skåne tar över ägarskapet av byggnaden 1 december 2019. 

Länsförsäkringar Skåne har idag 250 medarbetare i Gängtappen, och planen är att ytterligare 90 medarbetare successivt ska flytta in i byggnaden. Samtliga medarbetare på huvudkontoret i Helsingborg kommer att erbjudas anställning med tjänsteort i Malmö. Genom samlokaliseringen skapas ännu bättre förutsättningar för tvärfunktionella samarbeten och ökad intern effektivitet. Samtidigt kommer vi att fortsätta utveckla servicen vid våra lokala kundmötesplatser: Sundstorget i Helsingborg, Ängelholm, Lund, Ystad, Hyllie och vid Anna Lindhs plats i Malmö.

--Vi är mycket glada över köpet av den anrika fastigheten. Vi har en stark tillväxt och förvärvet av Gängtappen öppnar nya möjligheter att successivt samlokalisera stora delar av våra gemensamma funktioner i en byggnad som uppfyller de behov som vår verksamhet har. Malmö är södra Sveriges försäkringscentrum och digitala hubb. Placeringen i Malmö skapar strategiska förutsättningar för oss att rekrytera kompetens  och ytterligare stärka kundupplevelsen. Vi ser fram emot en fortsatt hållbar utveckling av fastigheten och i nära samarbete med andra fastighetsägare bidra till utvecklingen i Malmö och Dockan-området, säger Susanne Bäsk, vd för Länsförsäkringar Skåne.  

Om Länsförsäkringar Skåne: Länsförsäkringar Skåne är ett lokalt bank- och försäkringsbolag med 600 anställda och 450 000 kunder som tillsammans med 22 andra länsbolag och flera dotterbolag bildar länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringsgruppen har 6500 medarbetare och över fyra miljoner kunder.

Om Gängtappen: Gängtappen byggdes 1958 som huvudkontor för Kockums i Malmö. Namnet Gängtappen har byggnaden fått efter sitt utseende som liknar verktyget gängtapp. Arkitekten Paul Hedqvist skapade ett landmärke i den 14 våningar höga och trekantiga byggnaden där alla innerväggar är flyttbara kring en kärna av personhissar, varuhiss och trapphus. Gängtappen omfattar 14 400 m2 uthyrningsbar yta och är fullt uthyrd. Wihlborgs köpte fastigheten 2009. Länsförsäkringar Skåne är den största hyresgästen. 2019 köper Länsförsäkringar Skåne byggnaden. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

 

Kontakt för kommunikation:

Susanne Bäsk, vd Länsförsäkringar Skåne, telefon 042-633 80 01

Ingemar Helgesson, chef Marknads-, kommunikations- och verksamhetsstöd, Länsförsäkringar Skåne, 076-773 85 86

Kontakt för fastighetsfrågor: Dan Stenberg, vd Länshem Skåne AB, 076-773 80 03

Länsförsäkringar Skåne är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företagare och lantbrukare.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

--Vi är mycket glada över köpet av den anrika fastigheten. Vi har en stark tillväxt och förvärvet av Gängtappen öppnar nya möjligheter att successivt samlokalisera stora delar av våra gemensamma funktioner i en byggnad som uppfyller de behov som vår verksamhet har. Malmö är södra Sveriges försäkringscentrum och digitala hubb. Placeringen i Malmö skapar strategiska förutsättningar för oss att rekrytera kompetens och ytterligare stärka kundupplevelsen. Vi ser fram emot en fortsatt hållbar utveckling av fastigheten och i nära samarbete med andra fastighetsägare bidra till utvecklingen i Malmö och Dockan-området.
Susanne Bäsk, vd för Länsförsäkringar Skåne