Länsförsäkringar Skåne utvidgar verksamheten med besiktning och skadedjursbekämpning

Report this content

Länsförsäkringar Skåne växlar upp genom ett breddat erbjudande inom sakförsäkringar förbesiktningar av fastigheter och bekämpning av skadedjur. Satsningen innebär att bolaget rekryterar en ny vd och ett tjugotal medarbetare.


Länsförsäkringar Skåne planerar att under 2020 bredda sitt erbjudande inom sakförsäkringar genom att erbjuda förbesiktningar av fastigheter och bekämpning av skadedjur i egen regi. 

  • Satsningen på att driva skadedjursbekämpning och förbesiktningar i egen regi breddar vårt erbjudande och skapar ännu större nytta för våra kunder lokalt i Skåne, säger Susanne Bäsk, vd i Länsförsäkringar Skåne.
     
  • Bostadsköpet är ofta en av de viktigaste affärerna i vårt liv. Förbesiktningar och bekämpning av skadedjur skapar stort värde och tjänsterna ligger i linje med hur vi vill bidra till att förenkla våra kunders vardag och öka deras trygghet, säger Johan Hängsel, Affärsområdechef försäkring i Länsförsäkringar Skåne. 

Satsningen innebär att Länsförsäkringar Skåne rekryterar en ny vd som ska starta upp verksamheten inom skadedjursbekämpning och rekrytera ett tjugotal medarbetare. Förbesiktningen kommer att genomföras av en avdelning i den befintliga organisationen inom Länsförsäkringar Skåne.

För mer information vänligen kontakta:

Susanne Bäsk, vd Länsförsäkringar Skåne, telefon: 042 - 633 80 01

Johan Hängsel, chef affärsområde Sakförsäkringar, telefon: 076 - 773 85 73

Ingemar Helgesson, chef Marknads-, kommunikations- och verksamhetsstöd, telefon: 076 - 773 85 86

 

Länsförsäkringar Skåne är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företagare och lantbrukare.