Räntorna och bostadspriserna – vad händer i Västernorrland

Report this content

Det ser trots allt rätt bra ut, både idag och sannolikt även i morgon, tillväxten har varit högre än vi väntat oss, både i Sverige och i omvärlden. Trots att smittvågen blev värre än vi räknat med är läget i ekonomin bättre än tidigare.

- Ekonomin har helt enkelt blivit mer motståndskraftig mot pandemin. En delförklaring är att vi på något sätt vant oss vid den här nya världen vi lever i. Hushåll och företag håller inte igen på samma sätt som 2020. Därför kan återhämtningen fortsätta trots smittspridningen, och vi ser en stark tillväxt under både 2021 och 2022. En annan förklaring är det kraftiga stödet från finanspolitiken. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kortidspermitteringarna i Sverige har dämpat uppgången av arbetslösheten, som i Västernorrland idag ligger på 10,9 procent, att jämföras med rikssnittet på 8,8 procent, säger Svante Berggren, bankchef Länsförsäkringar Västernorrland.

Men lågkonjunkturen är inte över.

- Nej, absolut inte. Arbetslösheten är fortfarande relativt hög i Västernorrland och det kommer ta tid för hela ekonomin att återhämta sig, skälet till att vi får så höga tillväxtsiffror är just att lågkonjunkturen blev så djup. Alltså, tillväxtsiffrorna jämför med förra året, som när man hårdnitar, då räcker det med att bara börja rulla för att hastigheten ska kännas hög.

Många frågar sig vad som händer med inflationen och räntorna – kommer de att fortsätta att stiga och hur påverkar det påverka boräntor och bostadspriser?

- Vi kommer att få en högre inflation i år, men redan nästa år förväntas inflationen bli lägre. Vi ser exempelvis inga tecken på en så stark löneökning som skulle kunna leda till en högre inflationstryck. Och då vi befinner oss i en lågkonjunktur ser vi inga skäl för räntehöjningar, man skulle faktiskt kunna hävda att sannolikheten är högre för en ytterligare räntesänkning på grund av utsikterna för inflationen.

- När det kommer till bostadspriserna så tror vi att de kommer fortsätta stiga överlag, men vi tror att utveckling blir betydligt mer måttfull under 2021. I Västernorrland hade huspriserna i februari stigit med 15,9 procent jämfört med för ett år sedan och kan jämföras med 14,6 procent för riket som helhet. En villa kostar idag i genomsnitt 1 865 000 kronor i Västernorrland. Ett osäkerhetsmoment under 2021 är Finansinspektionens amorteringskrav, det väntas återinföras efter sommaren och skulle kunna hålla tillbaka utvecklingen i bostadspriserna.

För ytterligare information kontakta gärna:

Svante Berggren
Bankchef
0611-36 53 31
svante.berggren@lfy.se

Eva-Lotta Persson
Kommunikationschef 
060-19 85 17
eva-lotta.persson@lfy.se

Lokal statistik och expertkommentarer:

Våra experter finns på plats på våra kontor i Sundsvall och Härnösand och kan bidra med lokal statistik samt kommentera aktuella händelser eller svara på frågor inom sina specialistområden. Vi har lokala experter inom privatekonomi, försäkring, pension, bostadsmarknaden, naturskador, trafikskador, brandskador, vattenskador och personskador. Kontakta våra experter direkt

Länsförsäkringar Västernorrland är ett av 23 lokalt förankrade och självständiga länsförsäkringsbolag. Vi erbjuder ett brett utbud av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner och företag. I över 175 år har vi verkat i Västernorrland. Vi ägs av våra kunder och finns där de finns. Du hittar våra kontor i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå. 

Prenumerera

Media

Media