Lyckad vaccinationsinsats tack vare lokal förankring

Report this content

Ett lokalt anpassat förebyggande arbete var nödvändigt för att förebygga och minska smittspridningen under covid-19, och att öka vaccinationsviljan i befolkningen. Det visar en rapport från Malmö universitet, som utvärderat Länsstyrelsen Skånes och Region Skånes vaccinationsstrategi.

 

        Det tillitsskapande arbetet lokalt och en bred, flexibel och öppen samverkan har varit framgångsreceptet för den lokala vaccineringsstrategin under covid-19-pandemin. Här har Länsstyrelsen och Region Skåne kommit fram till en modell som kan vara användbar också i andra sammanhang, säger projektledaren Margareta Rämgård.

Rapporten ”Erfarenheter av en lokalt förankrad vaccineringsstrategi i Skåne under covid-19-pandemin” har gjorts av docenterna Margareta Rämgård och Katarina Sjögren Forss på Institutionen för vårdvetenskap, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet. De har granskat projektets dokumentation och genomfört kvalitativa intervjuer.

I början av år 2021 utkristalliserades behovet att nå ut med information om vaccinering till de grupper av befolkningen som var svårast att nå, för att få en så stor och jämlik vaccinationstäckning som möjligt. Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne startade därför en ambulerande informationshubb, där syftet var att informera om covid-19-vaccination. Hubben bemannades av Länsstyrelsen Skånes koordinatorer och samhälls- och hälsokommunikatörer med språkkompetens, oftast tillsammans med Region Skånes vårdpersonal och frivilliga från idéburen sektor.

Resultatet visar att samhälls- och hälsokommunikatörer, lokalt anställda hälsofrämjare och volontärer från idéburna organisationer med annat ursprung än svenskt var en starkt bidragande faktor till att insatsen fick positiva effekter. Skriftlig information på andra språk var inte tillräckligt för att påverka dem som var tveksamma till att vaccinera sig, enligt rapporten. En förutsättning var den tillit som lokalt anställda hälsofrämjare och idéburna organisationer hade byggt upp.

Kristina Wormell, projektledare för Länsstyrelsen Skånes vaccinationsuppdrag, säger att slutsatserna överensstämmer med Länsstyrelsens erfarenheter av det förtroende samhälls- och hälsokommunikatörerna skapar i sina möten.

        Det handlar inte enbart om att övervinna språkbarriärer. Ännu viktigare är de motiverande och tillitsbärande dialoger de kan föra lokalt, säger Kristina Wormell.

Margareta Rämgård säger att primärvårdens insatser med en lokalt förankrad sjuksköterska, som arbetade i par tillsammans samhälls- och hälsokommunikatörer och hälsofrämjare, inte bara bidrog till en lösning under pandemin.

        De utvecklade också trygghet och tillit till nationens myndigheter hos en befolkning med låg tillit till det svenska samhället, Utan tvekan är det så att en långsiktig resiliens med lokalt engagemang bör också integrera civilsamhället med dess inbyggda sociala kapital för att stötta grupper med särskilda behov, och detta redan innan en katastrof eller kris uppstår.

För frågor om rapporten, kontakta projektledare Margareta Rämgård, Malmö universitet, margareta.ramgard@mau.se, telefon 040-665 74 36. För frågor om vaccinationsinsatsen, kontakta Kristina Wormell, Länsstyrelsen Skåne, kristina.wormell@lansstyrelsen.se, 010-224 13 33.

Rapporten bifogas

Foto från informationshubbens besök i Hässleholm i oktober 2021. Foto: Ellinor Nilsson, Länsstyrelsen Skåne 

 

Mikael Ringman
Pressansvarig
0768401108
mikael.ringman@lansstyrelsen.se

Vi skapar samhällsnytta i Skåne
Länsstyrelsens uppdrag är att skapa samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.