Möjlighet till framtida licensjakt i Skåne

Report this content

I dag har Naturvårdsverket beslutat att ge Skåne och  andra län i det södra förvaltningsområdet möjlighet att fatta beslut om licensjakt på varg.

- Det är viktigt att klargöra att beslutet inte innebär att det självklart blir licensjakt i södra Sverige i år eller nästa år. Men det ger oss en större rådighet i frågan och det är bra, säger landshövding Anneli Hulthén.

Tillåtet i mellersta tidigare

Syftet med licensjakt är att begränsa rovdjursstammarnas storlek. Sedan 2015 har licensjakt varit tillåten i det mellersta förvaltningsområdet när antalet vargar i Sverige överstiger den uppsatta nationella miniminivån på 300 individer. År 2023 beslutade exempelvis fem län i det mellersta förvaltningsområdet (Dalarna, Gävleborg, Örebro, Värmland och Västmanland) om licensjakt på 75 vargar, varav 57 vargar fälldes. Delegering av licensjakt till ett förvaltningsområde innebär alltså inte per automatik att alla län kommer ha förutsättningen att bedriva licensjakt, som främst sker där reviren är som tätast.

Spridning söderut

–    Inventeringar visar att den svenska vargstammen har vuxit, även sedan licensjakt infördes. Vargen har samtidigt spridit sig söderut. Vi har nu revir i flera län i Sydsverige. Därför är det naturligt att Naturvårdsverket också ger våra län möjlighet till licensjakt, säger Nils Carlsson, chef för art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne. 

Lång och samordnad process

Han förklarar att eventuellt beslut om licensjakt i ett län i Sydsverige kommer att föregås av en lång och samordnad process. 

–  Vi kommer utgå från den senaste rovdjursinventeringen för att fastställa hur stort utrymme det finns för licensjakt och sedan påbörja diskussionerna inom och mellan förvaltningsområdena. Sannolikt är det så att licensjakt även under de närmaste åren framför allt koncentreras till Mellansverige. Men det är inte omöjligt att det kan bli vissa beslut om licensjakt även i södra förvaltningsområdet, säger Nils Carlsson. 

För mer information, kontakta enhetschef Nils Carlsson, 010-224 12 71

Fakta om licensjakt
•    Vargen är fridlyst och får liksom andra stora rovdjur endast jagas under strikt kontrollerade former. I södra Sverige har det hittills endast varit tillåtet med skyddsjakt, där syftet framför allt har varit att förhindra allvarlig skada på tamboskap. Naturvårdsverket har nu beslutat att länen i det södra förvaltningsområdet, utom Gotland, också får möjlighet att besluta om licensjakt. 
•    Antalet revir är ett av kriterierna för licensjakt, andra kriterier är geografisk täthet och förekomst av genetiskt viktiga vargar
•    Sverige har i tre rovdjursförvaltningsområden, norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Licensjakt har hittills nästan uteslutande bedrivits i det mellersta förvaltningsområdet. 
•    Licensjakt kan i Sverige bedrivas mellan 2 januari och 15 februari. Beslut om eventuell licensjakt i södra förvaltningsområdet kommer att fattas i september 2023. 

Mikael Ringman
Pressansvarig
0768401108
mikael.ringman@lansstyrelsen.se

Vi skapar samhällsnytta i Skåne
Länsstyrelsens uppdrag är att skapa samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Prenumerera