Första spadtaget för AGA:s och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning i Norrköping

Nu i dag den 11 juni tas det första spadtaget för AGA Gas AB:s och Lantmännen Agroetanol AB:s nya koldioxidanläggning. Den nya anläggningen kommer att byggas vid Lantmännen Agroetanols produktionsanläggning på Händelö i Norrköping, och kommer att rena och ta tillvara koldioxid och därmed att utgöra en del i det befintliga och prisbelönta bioenergikombinatet.

Lantmännen Agroetanol, som ingår i Lantmännens division Energi, producerar hållbar etanol för drivmedelsmarknaden och proteinprodukter till fodermarknaden. I produktionsprocessen bildas koldioxid som nu kommer att tas tillvara och renas i den nya anläggningen. Lantmännen Agroetanol kommer därmed att ta tillvara på alla resursflöden i tillverkningsprocessen, vilket kommer att ge mervärden för både AGA och Lantmännen, inte minst på miljöområdet.

- Efterfrågan på koldioxid från våra kunder ökar. Den nya anläggningen kommer att möjliggöra en mer kostnadseffektiv produktion som dessutom bidrar till ett bättre resursutnyttjande med mindre effekt på miljön. Att på detta sätt kunna bidra till resursutnyttjande både för våra kunder och miljön är mycket positivt, säger Jan Bäckvall, VD AGA AB och Head of region Europe North Linde group.

Tack vare den nya koldioxidanläggningen kommer etanolen från Lantmännen Agroetanol att minska växthusgasutsläppen med uppemot 95 procent jämfört med bensin, vilket gör etanolen till ett av de absolut mest klimateffektiva biodrivmedlen i världen.

- Vi är mycket glada över vårt samarbete med AGA som har lång erfarenhet av att använda koldioxid från olika industriella processer. Tillsammans kan vi på ett hållbart sätt bidra till ett mer effektivt resursutnyttjande av spannmålsråvaran som ger positiva synergieffekter, både för miljön och våra respektive verksamheter, säger Carl von Schantz, divisionschef, Lantmännen Energi.För mer information, kontakta:
Jan Bäckvall, VD AGA AB och Head of Region Europe North Linde group.
Tfn: 08-731 11 14 eller 070-508 88 38, e-post: jan.backvall@linde-gas.com

Carl von Schantz, Senior Vice President and Head of Energy Sector, Lantmännen,
Tfn: 010-556 09 97 eller 076-135 86 88, e-post: carl.von.schantz@lantmannen.comFakta om AGA:
AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Lindekoncernen är ett  världsledande gas- och teknikbolag med cirka 62 000 anställda i omkring 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 36,5 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com eller www.lantmannen.se

Om Lantmännen Energi
Lantmännen Energi är en av fyra divisioner i Lantmännen och Sveriges största bioenergiföretag, med verksamhet inom  bioenergi och gröna industriprodukter. Exempel på produkter som ingår i vår verksamhet är hållbar drivmedelsetanol, proteinfoder, glukossirap, stärkelse, fjärrvärme, värmepellets och alkylatbensin. Våra fyra affärer inom Lantmännen Energi är Agroetanol, Agroenergi, Reppe och Aspen.

Taggar:

Media

Media