KRAFFT påskyndar provsvarsbesked

Report this content

Efter att tävlingshästar har testats positivt för cannabidiol i Frankrike utreder KRAFFT sedan förra veckan sambandet mellan provresultaten och foderinnehåll.

I samband med den misstänkta kontamineringen av cannabidiol (CBD) i hästfoder skickade KRAFFT ett stort antal foderprover samt råvaruprover till det franska laboratoriet LCH (Le Laboratoire des Courses Hippiques) för provtagning. Provresultaten kommer att vara klara först den 25 april, eftersom testprocessen för foder är komplicerad. KRAFFT har därför tagit kontakt med andra laboratorier för att få provsvar tidigare.

KRAFFT har också en dialog med SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) som nu har beslutat sig för att utföra tester på svenskt foder och råvaror. Det har tidigare inte varit möjligt att göra sådana tester i labb i Sverige, och det görs bara på ett fåtal ställen i världen.

– Vi är mycket glada att SVA nu väljer att stötta oss och utför tester i Sverige, och över samarbetet inom branschen. Vi har en kontinuerlig dialog med våra kunder och gör allt vi kan för att påskynda provsvaren, säger Sandra Hodik, vd på KRAFFT. 

I väntan på resultaten arbetar KRAFFT utifrån en rad olika scenarier. Om det skulle visa sig att foder från KRAFFT innehåller spår av CBD är den mest troliga källan ett parti importerad lusern. KRAFFT har i förebyggande syfte redan nu kontaktat sina råvaruleverantörer och ställt krav på att de ska se över sina rutiner och säkerställa att tester genomförs för att utesluta kontaminering framöver.

− Vi agerar nu utifrån hypotesen att det finns CBD i vårt foder, men utesluter inte andra orsaker till provresultaten i Frankrike, som till exempel strö. Ingen annan svensk foderproducent testar för CBD i dagsläget, men förmodligen kommer alla foderproducenter att behöva se över sina rutiner, säger Sandra.  

I Frankrike har tränare i samråd med KRAFFT beslutat att testa sina hästar inför tävling.

− Vi fick information igår om att man har gjort provtagningar på tre hästar i ett av Frankrikes stora galoppstall. Alla tre testade negativt på CBD. Detta tyder på att en eventuell kontaminering i foder är begränsad, och det är troligt att det rör sig om ett parti kontaminerad råvara, säger Sandra.

Följ gärna de senaste uppdateringarna på https://www.krafft.nu/om-krafft/press-och-nyheter/

För mer information, kontakta: 

Sandra Hodik vd på KRAFFT
Tel: 0706 12 67 92
E-post: sandra.hodik@krafft.nu  

Pressavdelningen 
Tel: 010 556 88 00

Om KRAFFT:
Tack vare daglig och nära kontakt med små och stora hästägare har KRAFFT utvecklats till att idag vara landets största leverantör av hästfoder. KRAFFTs sortiment finns hos återförsäljare i Sverige, Danmark och Finland, men också i många andra europeiska länder. Läs gärna mer på: www.krafft.nu

Media

Media