KRAFFT:s analyssvar synliggör ett globalt problem

Provsvaren på KRAFFT:s råvaru- och foderprodukter är nu klara och presenterades för representanter inom ridsportsbranschen igår.

Med anledning av misstankarna om att foderprodukter i KRAFFT:s sortiment kunde vara kontaminerade med cannabidiol, (CBD) skickade KRAFFT råvaru- och foderprodukter till flera oberoende laboratorier i början av april. Provsvaren är nu klara och igår den 24 april presenterade KRAFFT resultaten och sin utredning för representanter inom hästsporten och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) under ett möte i Stockholm.

Utredningen visar att foderråvaran lusern, som importerats från bolag inom EU, var kontaminerad med CBD, vilket i sin tur hade kontaminerat foderprodukterna från KRAFFT. De utländska leverantörerna av den kontaminerade lusernen är välmeriterade bolag som producerar stora mängder råvara som exporteras över hela världen.

Under normalår använder KRAFFT svenska råvaror men efter den torra och varma sommaren 2018 var det nödvändigt att importera lusern eftersom den svenska skörden inte räckte till. KRAFFT har köpt cirka 4 procent av leverantörernas årliga produktion, vilket innebär att andra hästfoderproducenter – som köpt från samma leverantörer – troligen också är drabbade av kontaminerad råvara.

Kontamineringen av hästfoder via lusern behöver nu kartläggas globalt och samtliga hästfoderproducenter måste kunna garantera att deras produkter testas, vilket är ett omfattande och långsiktigt arbete. Samtliga representanter som medverkade under KRAFFT:s presentation var överens om att det nu behövs en överenskommelse kring CBD-innehåll i hästfoder inom Norden. Representanterna kommer att utreda möjliga lösningar under helgen och efter det informera om vilka åtgärder som behöver tas på kort och lång sikt.

KRAFFT, som ledande leverantör av hästfoder i Sverige, kommer att leda det framtida forskningsarbete som kommer att behöva göras.

− Vi vill verka för en ren och rättvis sport med tydliga spelregler. Vi hoppas att fler företag kommer att vilja ansluta sig till forskningsprojektet och vi tänker oss ett samarbete med organisationen BETA (NOPS), som ansvarar för naturligt förekommande förbjudna substanser, samt med det franska laboratoriet LCH. Givetvis kommer vi att ha en nära dialog med sportens representanter, säger Sandra Hodik, vd på KRAFFT.

I mötet som KRAFFT anordnade deltog Andrea Barth, sportchef på Svenska Ridsportförbundet (SvRF), veterinär Antti Rautalinko från Svensk Travsport, Matilda Salomonsson, laboratorieansvarig på SVA och veterinär Peter Kallings som är representant för FEI (det internationella ridsportförbundet), EHSLC (Europeiska dopingkommittén för galopp- och travsport) och SvRF. Alla var överens om att ridsporten måste fortsätta trots kontamineringen och att inga hästar ska stå utan foder.

− Vi är nöjda med den kontinuerliga dialogen vi har haft med KRAFFT och andra representanter inom branschen kopplat till fynden av CBD och förstår omfattningen av detta. Nu gäller det att vi tillsammans hittar den bästa lösningen utifrån rådande läge, säger Andrea Barth, sportchef på Svenska Ridsportförbundet.

CBD är inte farligt för hästar utan kan eventuellt ha en antiinflammatorisk effekt. Problemet är att substansen CBD är en otillåten substans vid tävling och sedan 2018 är klassat som läkemedel av Läkemedelsverket.

För mer information, kontakta:

Sandra Hodik vd på KRAFFT
Tel: 0706 12 67 92
E-post: sandra.hodik@krafft.nu

Pressavdelningen 
Tel: 010 556 88 00

Om KRAFFT:
Tack vare daglig och nära kontakt med små och stora hästägare har KRAFFT utvecklats till att idag vara landets största leverantör av hästfoder. KRAFFTs sortiment finns hos återförsäljare i Sverige, Danmark och Finland, men också i många andra europeiska länder. Läs gärna mer på: www.krafft.nu