KRAFFT utreder sambandet mellan Cannabidiol hos hästar och foderinnehåll tillsammans med branschen

Report this content

Ett eventuellt samband mellan ämnet Cannabidiol hos hästar och innehåll i hästfoder utreds just nu efter provtagning i Frankrike.

KRAFFT har blivit informerade om att tävlingshästar i Frankrike för första gången dopingtestas för Cannabidiol (CBDE), ett ämne som idag inte är inkluderat i råvaru- eller fodertester inom branschen. Som en följd av positiva testresultat i Frankrike utreds just nu ett eventuellt samband mellan innehåll i hästfoder och Cannabidiol hos hästar.

Efter att ha fått information om fallen i Frankrike i veckan har KRAFFT skickat sina foderprodukter till två oberoende laboratorier för analys.

− Vi avvaktar nu resultaten från provtagningen och följer utredningen noggrant. KRAFFT följer självklart det regelverk och den branschstandard som finns upprättad för hästfoder i all vår foderproduktion och ser mycket allvarligt på de indikationer vi har fått från Frankrike, säger Sandra Hodik, vd på KRAFFT.

Allt hästfoder som produceras i Sverige testas enligt branschstandard, vilket innebär att prover tas för icke tillåtna ämnen som kan förekomma i råvaror. I dagsläget sker provtagning för två ämnen; Koffein och Teobromin, det vill säga inte för Cannabidiol. 

− Den pågående utredningen är en viktig prioritet för oss. Om provresultaten påvisar att Cannabidiol är ett ämne som kan förekomma i råvaror till foder så behöver testrutinerna i Sverige ändras. Vi ser över våra rutiner nu och kommer att säkerställa att råvaror vi köper in och våra färdiga produkter inte innehåller spår av detta ämne, säger Sandra Hodik.  

KRAFFT:s analyser görs i nära samarbete med bland annat SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), Svensk Travsport, veterinärer och branschorganisationer.

För mer information, kontakta gärna: 

Sandra Hodik vd på KRAFFT
Tel: 0706 12 67 92
E-post: sandra.hodik@krafft.nu  

Pressavdelningen
Tel: 010 556 88 00

Om KRAFFT:
Tack vare daglig och nära kontakt med små och stora hästägare har KRAFFT utvecklats till att idag vara landets största leverantör av hästfoder. KRAFFTs sortiment finns hos återförsäljare i Sverige, Danmark och Finland, men också i många andra europeiska länder. Läs gärna mer på: www.krafft.nu

Media

Media

Dokument & länkar