EU godkänner dispens för utsäde

Bristen på vårutsäde anpassat för svenska förhållanden är akut, men nu har EU godkänt delar av en ansökan att nyttja bruksodlingar av spannmål som branschen tagit fram tillsammans med Jordbruksverket.

Under förra årets historiskt svåra växtodlingsår drabbades även utsädesodlingarna av låga skördenivåer och många lantbrukare riskerar nu att stå helt utan vårutsäde. En medarbetare på Lantmännen fick en idé som nu verkar kunna minska problemen.

–Jag känner en stor lättnad över att EU slutligen har givit svenskt lantbruk rätt att använda utsäde av hög kvalitet från besiktigade bruksodlingar istället för att importera sorter som inte är anpassade för svenska förhållanden eller efterfrågade av industrin. Detta innebär en helt klart bättre situation inför vårsådden, vilket givetvis är positivt för svenskt lantbruk. Vi vill rikta ett särskilt och stort tack till det konstruktiva samarbetet med Jordbruksverket i detta ärende, säger Peter Annas på måndagen efter EU-kommissionens beslut.

Dispensen berör ett stort antal bruksodlingar av spannmål i olika delar av landet som fältbesiktigats på samma vis som vanliga utsädesodlingar. Det utsäde vi får tillgång till tack vare dispensen kommer skjutkraftstestas och hanteras enligt Lantmännens normala och noggranna rutiner så att utsädet ska hålla högsta möjliga kvalitet.

Idén att söka dispens för dessa odlingar kom från Gunnar Gillsjö som är ansvarig för utlägg av utsäde inom Lantmännen, han berättar:

–På Borgeby Fältdagar var vi mycket oroade över våra utsädesodlingar om torkan skulle hålla i sig. Redan på mässan kunde jag tala med representanter från Jordbruksverket och sedan har vi fortsatt samarbetet ända fram tills de skickade in dispensansökan. Även andra utsädesproducenter i branschen har varit med i ansökan till EU. Många odlare och medarbetare både från Jordbruksverket och Lantmännen har lagt ner mycket tid på att få detta att gå i lås. Jag är väldigt glad över det positiva beskedet.

Även om dispensen nu ger ett välkommet tillskott av utsäde finns det fortfarande brister. Lantmännen kompletterar med inköp från den internationella marknaden och väljer då ut sorter som är testade under svenska förhållanden. Havre och åkerböna är svårt att importera då andra länder inte har överskott av de grödorna, det samma gäller ekologiskt utsäde, men industrin efterfrågar bland annat maltkorn och här finns det tillgång på utsäde. Detta i kombination med att prisbilden på maltkorn fortsatt är attraktiv för skörd 2019 gör att det är ett intressant läge inför sådden. Det är också glädjande att de höstsådda grödorna ser bra ut efter de goda förhållandena under höstbruket.

Vad gäller tillgång på vallfrö så är läget gott trots förra sommarens torka. Lantmännen har aktivt valt att prioritera svensk marknad och tillfälligt minska på exporten. Intresset för svenskproducerat frö är fortfarande mycket starkt internationellt då våra fröodlare är oerhört duktiga på att producera höga kvaliteter.

För mer information, kontakta:

Peter Annas, växtodlingschef, Lantmännen Lantbruk Tel: +46105560428 E-post: peter.annas@lantmannen.com

Lantmännens pressjour Tel: 010 556 88 00 E-post: press@lantmannen.com

Fotograf Mrten Svensson

Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media