Lantmännen förväntar sig en normalstor skörd i östra Sverige, trots torka i delar av regionen

Report this content

Skörden i östra Sverige ser ut att ligga i nivå med femårssnittet, men skördepotentialen varierar över området beroende av hur mycket nederbörd som har fallit. 

Hösten 2019 bjöd på bra förutsättningar för att lantbrukarna i östra Sverige skulle kunna genomföra höstsådden enligt plan. Den milda vintern gjorde också att grödorna på de flesta ställen kom ur vintern i ett gott skick.  

– Höstgrödorna såg generellt fina ut efter vintern. Men i vissa områden kom det lokalt mycket regn och vatten blev stående på fälten. Där fick rötterna inte tillräckligt med syre, gulnade och plantorna tog skada, säger Anders Krafft, regionchef för region Öst på Lantmännen. 

Den milda vintern och snabb upptorkning på fälten gjorde att vårsådden startade flera veckor tidigare än normalt. Detta brukar vara positivt för grödorna då de får fler dagar på sig att växa och sätta skörd.  

– Vi fick regn efter vårsådden och det har stor betydelse för växternas tillväxt. Näringen, i form av kväve, som tillförs växterna under våren, behöver fukt för att grödorna ska kunna tillgodogöra sig kvävet, säger Anders Krafft. 

Tack vare de kalla nätterna i maj kunde grödorna utvecklas i lagom takt och i slutet av månaden såg det ut att kunna bli en riktigt stor skörd. Under juni blev det dock varmt och torrt i större delen av regionen, inte minst i delar av Sörmland, norra Östergötland och på Vikbolandet. Den höga temperaturen stressade grödorna och skördepotentialen gick från att kunna nå toppnivåer till att ligga något över femårssnittet. 

Mer glädjande är att det på Gotland, en del av landet som normalt brukar lida av torka, har fallit förhållandevis mycket regn i juni. Förutom att regnet är bra för spannmålen kan det också göra så att andraskörden av vall blir bra, vilket verkligen behövs. 

–Vi har haft torka och brist på grovfoder på Gotland i flera år. Vi behöver ett bra vallår om vi ska kunna bygga upp lagren av grovfoder och slippa riskera att behöva köpa in foder från fastlandet, säger Anders Krafft. 

Den första vallskörden i regionen var generellt lägre än normalt, orsakat av kylan i maj. De första analyserna visar dock att kvaliteterna är desto bättre. 

För att spannmålen ska mogna i lagom takt behöver kommande veckor erbjuda temperaturer något över 20-gradersstrecket och regn i lagom mängd. Skördearbetet inleds med skörd av råg och raps sista dagarna i juli, och då behövs torrt och varmt väder för att lantbrukarna i regionen ska kunna bärga skörden under bra förutsättningar. 

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet, https://www.lantmannen.se/skordeprognos-2020/

För mer information, kontakta:  

Anders Krafft, regionchef för region Öst på Lantmännen 
Tel: 0703 35 65 31 
E-post: anders.krafft@lantmannen.com 

Lantmännens pressavdelning   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: press@lantmannen.com

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. www.lantmannen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media