Lantmännen Lantbruk på väg mot en helt fossilfri produktion

Lantmännen Lantbruks offensiva klimatstrategi, där företagets samtliga produktionsanläggningar skall vara helt fria från eldningsolja till år 2020, är snart i mål.

Lantmännens mål att minska utsläppen från egen produktion med 40 procent mellan 2009 och 2020 uppnåddes redan år 2015. Ett nytt mål sattes 2017, om ytterligare 40 procents minskning till år 2020. Utöver detta skall lantbruksdivisionens produktionsanläggningar vara helt fossilfria till 2025. Lantmännen Lantbruk har gått i bräschen för omställningen och har snart fasat ut all eldningsolja ur samtliga sju foderfabriker och 25 spannmålsanläggningar. Oljan har ersatts av antingen fjärrvärme eller biobränsleeldade pannor.

– Omställningen har resulterat i att vi har minskat de årliga utsläppen med 14 000 ton koldioxid under de senaste åtta åren, och innan 2018 är slut kommer projekt motsvarande besparingar på ytterligare 3 000 ton att ha genomförts. Dessutom har alla investeringar inneburit ekonomiska besparingar, säger Gustaf Tynelius som arbetar med teknik- och processutveckling inom Lantmännen Lantbruk.

Efter årsskiftet återstår enbart att ställa om tre anläggningar som idag använder eldningsolja. Arbetet med att ställa om de sista anläggningarna startar i början av 2019.

– Förutsättningarna är goda för att allt ska gå enligt plan, vilket tyder på att vi når målet under 2020, säger Gustaf Tynelius.

Utöver miljönyttan ger investeringarna ofta betydande arbetsmiljöförbättringar i form av bland annat lägre ljudnivå och högre användarvänlighet då man slipper hantera oljan.

Flera av investeringarna har Lantmännen Lantbruk genomfört med hjälp av medel från Klimatklivet ‒ ett statligt investeringsstöd till regionala åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser.

För mer information kontakta: 

Gustaf Tynelius, Teknik- och processutveckling, Lantmännen Lantbruk
Tel: 0725 20 48 99
E-post: gustaf.tynelius@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen Lantbruk
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media