Lantmännen öppnar nya spannmålsmottagningar i Uppland

Uppland och Mälardalen är viktiga spannmålsområden för lantbrukare och Lantmännen. Därför öppnas en spannmålsanläggning med tork- och lagringskapacitet i Hargshamn, samt två nya spannmålsmottagningar i området. Samtidigt stängs den nuvarande anläggningen i centrala Uppsala.

Idag har Lantmännen en spannmålsmottagning i Kungsängen i centrala Uppsala. Mottagningen hanterar årligen cirka 140 000 ton spannmål och har både torknings- och lagringsresurser. Den ökade bebyggelsen i området och kommande flytt av Lantmännen Cerealias kvarnverksamhet medför att Lantmännen flyttar sin mottagning. Nya alternativa platser för spannmålsmottagning i området har utvärderats.

– Uppland och regionen kring Mälardalen är mycket viktiga spannmålsområden med stor produktion. För Lantmännen är det mycket viktigt att finnas nära våra kunder, och vi har därför noggrant bedömt olika alternativa platser att upprätta nya mottagningar på, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet.

Utvärderingarna har skett i dialog med distriktsstyrelsen i området. Detta har resulterat i att Lantmännen kommer att etablera en spannmålsmottagning, inklusive tork- och lagringsresurs, i Hargshamn, sex mil nordost om Uppsala.

– I Hargshamn finns idag en etablerad hamn med goda möjligheter att lasta stora fartyg. Hargshamn kommer därmed att bli en av våra viktigare exporthamnar, där vi kommer att ta emot och skeppa ut spannmål från spannmålsodlare och mottagningar i ett stort område kring Mälardalen, fortsätter Mikael Jeppsson.

– Hargs Hamn AB är mycket glada för att Lantmännen valt att satsa långsiktigt i Hargshamn. Lantmännen blir en viktig del i hamnens verksamhet, och vi ser fram emot vårt samarbete kring att bygga en bra struktur för spannmålshanteringen i hamnen, säger Jacob Spangenberg, styrelseordförande i Hargs Hamn AB.

Förutom den stora anläggningen i Hargshamn kommer Lantmännen att öppna två nya mottagningsplatser för spannmål. På dessa platser kommer hanteringen av spannmål att ske på platta, för vidare transport till Hargshamn och Strängnäs. Mottagningsplattorna kommer att placeras nära spannmålsodlingen i området kring Uppsala, exakta platser är inte fastställda. Med denna nya struktur stärker Lantmännen sin närvaro i området och kommer att ta emot spannmål i Strängnäs, Södertälje, Stockholm, Hargshamn, Fjärdhundra, Sala, Västerås samt vid de två nya plattorna i Uppsalaområdet.

– Vi ser gärna att dessa två spannmålsplattor etableras och drivs i samarbete med lantbrukare i området, och vi kommer att påbörja en dialog med intressenter i området inom kort, avslutar Mikael Jeppsson.

För mer information, kontakta:
Mikael Jeppsson, chef spannmålsenheten Lantmännen Lantbruk
Tel: 010-5560495, mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 0730-46 58 00

Om Lantmännen Lantbruk
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com/omlantmannen

Taggar:

Prenumerera

Media

Media