Lantmännen storsatsar på lantbruket i Västerbotten

Report this content

Den norrländska produktionen av spannmål är idag begränsad, mycket på grund av dess nordliga klimat. Här finns dock stor utvecklingspotential både i avkastning och ökad spannmålsareal. Därför inleder Lantmännen nu en satsning på norrländsk växtodling med målet att öka produktionen i området med 20 procent, och öppnar samtidigt en ny spannmålsmottagning utanför Umeå.

I Västerbotten och kringliggande län är växtsäsongen kort och dygnsmedeltemperaturerna är låga. Det gör det svårare att odla spannmål här jämfört med i sydligare delar av landet. Västerbotten har dock goda förutsättningar för att öka sin spannmålsproduktion avsevärt, och vårkorn är den grödan som har störst potential.

– Vi vet att det finns ett stort intresse av att odla spannmål i Västerbotten och Västernorrland. Här finns många duktiga lantbrukare som har goda förutsättningar för att framgångsrikt odla vårkorn i större skala, säger Hans Westbom, regionchef för region Norr på Lantmännen Lantbruk.

Idag odlas totalt cirka 13 000 hektar spannmål i Västerbottens och Västernorrlands län. Lantmännen ser stor potential i regionens lantbrukare och inleder nu en satsning för en ökad spannmålsproduktion. Ökningen ska dels ske genom ökad avkastning på befintlig areal och dels genom odling på idag outnyttjade spannmålsarealer.

– Med rätt insatsvaror, odlingsstrategier och rådgivning tror vi att avkastningen på spannmålsodlingarna i området kan höjas med 20 procent. Om vi dessutom kan intressera fler att odla spannmål på arealer där det idag inte odlas spannmål, kan vi öka den totala spannmålsproduktionen i Västerbotten och Västernorrland ytterligare, säger Hans Westbom, och tillägger:

– Lantmännen bedriver växtförädling av vårkorn på vår försöksstation i Lännäs i Ångermanland. Därmed har vi sorter som är perfekt anpassade för att odlas här i de norra delarna av landet.

Lantmännen strävar efter att hålla högsta möjliga servicegrad och för att öka tillgängligheten i området kommer Lantmännen att öppna en ny spannmålsmottagning i Degernäs utanför Umeå dit lantbrukarna kan leverera sin spannmål.

– I samarbete med Väståkra Gård kommer vi färdigställa en mottagning som har kapacitet att ta emot den spannmål som kommer produceras i området. Vi kommer att ha en spannmålmottagning och tork vid Degernäs och varan kommer att användas i vår foderfabrik i Holmsund. Upplägget är perfekt, odlingsmöjligheterna och konsumtionen av spannmålen finns i området vilket skapar långsiktiga förutsättningar, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.

Lantmännens foderfabrik i Holmsund förbrukar årligen cirka 30 tusen ton spannmål till foderproduktion. Med de nya spannmålsvolymerna i regionen kan större andel av fodret produceras av lokala råvaror.

För mer information, kontakta:
Hans Westbom, regionchef för region Norr, Lantmännen Lantbruk: 010-556 97 44, hans.westbom@lantmannen.com
Nils Gunnar Mattsson, Väståkra Gård: 070-662 90 70
Lantmännens pressjour: 0730-46 58 00

Om Lantmännen Lantbruk
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www:lantmannen.se/omlantmannen

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar