Lantmännen upptäckte GMO i egenkontroll

Lantmännen har i en egenkontroll funnit spår av GMO i råvara som används vid foderfabriken i Västerås. Partiet är nu spärrat och åtgärder har vidtagits.

Lantmännen har i sin egenkontroll upptäckt spår av GMO i ett parti rapsmjöl. Råvaran har använts vid tillverkning av djurfoder vid fabriken i Västerås under perioden 22 juni till 3 juli 2012.

I Lantmännens kvalitetsarbete ingår stickprovskontroller för GMO i inköpta råvaror och det var vid en av dessa kontroller som spår av GMO påträffades. Råvaran kommer från en välkänd leverantör som garanterar GMO-fri produkt. Partiet spärrades direkt när analyssvaret kom och det har inte använts i produktion efter den 3 juli.

– Det inträffade är ofarligt för djuren, och det finns inte heller någon risk att spåren av GMO från råvaran förs över till de livsmedel som produceras från djuren. Det inträffade är ändå givetvis mycket beklagligt, säger Stefan Atterwall, chef segment foder, Lantmännen Lantbruk.

Berörda kunder som fått leverans från Västeråsfabriken under perioden har kontaktats och åtgärder har vidtagits gentemot den aktuella leverantören av rapsmjöl.

För mer information, kontakta:
Anna Holmberg, Marknadschef, Lantmännen Lantbruk, telefon: 070-689 85 20

Fakta/ Lantmännen Lantbruk
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 35 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Det, kombinerat med att Lantmännen har verksamhet i hela kedjan från jord till bord, gör att vi kan ta ansvar för alla steg i kedjan. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com eller www.lantmannen.se

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Taggar:

Prenumerera